بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری باید او را آن طور که هست دوست داشته باشی نه آن طور که گمان می کنی باید باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب که فکر می‌کنی می‌بینی تمام خداحافظی‌ ها سخت است حتی خداحافظی‌ از دیوارهای یک خانه ی قدیمی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه من اول مهر روز اول پاییز نیست صدای دنگ دنگ زنگ مدرسه نیست شروع جمع و تفریق نیست واسه من اول مهر روزیه که مهرت به دلم نشست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را دوست داری باید او را آن طور که هست دوست داشته باشی نه آن طور که گمان می کنی باید باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب که فکر می‌کنی می‌بینی تمام خداحافظی‌ ها سخت است حتی خداحافظی‌ از دیوارهای یک خانه ی قدیمی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه من اول مهر روز اول پاییز نیست صدای دنگ دنگ زنگ مدرسه نیست شروع جمع و تفریق نیست واسه من اول مهر روزیه که مهرت به دلم نشست