بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نمی فهمـــی چقدر قـــوی هستی… مگـــر زمانی شـــرایط جوری میشه که تنهـــا راهت اینه که قـــوی باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگــم! آیـنـه ی اتـاقـت را بـا آیــنـه ی اتـاقـم عـوض مــیکـنـی؟ ایــنـکـه فـقـط مـرا نـشـان می دهـد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای هر آدمی از یک روز از یک جا از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست نه روزها،نه رنگها ، نه خیابانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه توی زندگیت یکی رو داری که به فکرِ خوشحال کردنته، این یعنی خوشبختی به همین سادگی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تردید در این دنیا یک نفر تو را آنقدر می خواهد که گویی قبل از او هیچکس در قلبِ تو خانه ای نداشته که نداشته ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر نمی خواهد این هوا؛ تو را می خواهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار در آغوشت پرواز کنم این پرنده بی قفس می میرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ! ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻦ نبوﺩﻧﺖ، ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف نزدن دلهره ای بود و حرف زدن و درست فهمیده نشدن دلهره ای دیگر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد، مثل دریا به ادامه ی خویش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نداشته منی ..! وقتی تو نباشی به چه کارم می آید این همه آسمان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه می آید به تو اخم، وقتی دیر می شود … قرار به هم رسیدنمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر می‌کنیم اینکه به یاد کسی هستیم منتی است بر گردن آن شخص! غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم این هنر اوست نه ما “به یاد ماندنی بودن” بسیار مهمتر از به یاد بودن است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمامُ می بندم حتی تو بیداری … سردرگمم از این روزهای تکراری … دلتنگی می گیره تمومِ دنیامُ .. کسی نمی فهمه بعد تو حرفامُ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایی هم با اون همه کمالات وقتی زیاد منتظر میمونه یخ میکنه، چه برسه به این دل ِ سر تا پا تقصیر …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نمی فهمـــی چقدر قـــوی هستی… مگـــر زمانی شـــرایط جوری میشه که تنهـــا راهت اینه که قـــوی باشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگــم! آیـنـه ی اتـاقـت را بـا آیــنـه ی اتـاقـم عـوض مــیکـنـی؟ ایــنـکـه فـقـط مـرا نـشـان می دهـد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای هر آدمی از یک روز از یک جا از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست نه روزها،نه رنگها ، نه خیابانها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه توی زندگیت یکی رو داری که به فکرِ خوشحال کردنته، این یعنی خوشبختی به همین سادگی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تردید در این دنیا یک نفر تو را آنقدر می خواهد که گویی قبل از او هیچکس در قلبِ تو خانه ای نداشته که نداشته ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر نمی خواهد این هوا؛ تو را می خواهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار در آغوشت پرواز کنم این پرنده بی قفس می میرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ! ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻦ نبوﺩﻧﺖ، ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف نزدن دلهره ای بود و حرف زدن و درست فهمیده نشدن دلهره ای دیگر …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد، مثل دریا به ادامه ی خویش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نداشته منی ..! وقتی تو نباشی به چه کارم می آید این همه آسمان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه می آید به تو اخم، وقتی دیر می شود … قرار به هم رسیدنمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب فکر می‌کنیم اینکه به یاد کسی هستیم منتی است بر گردن آن شخص! غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم این هنر اوست نه ما “به یاد ماندنی بودن” بسیار مهمتر از به یاد بودن است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمامُ می بندم حتی تو بیداری … سردرگمم از این روزهای تکراری … دلتنگی می گیره تمومِ دنیامُ .. کسی نمی فهمه بعد تو حرفامُ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایی هم با اون همه کمالات وقتی زیاد منتظر میمونه یخ میکنه، چه برسه به این دل ِ سر تا پا تقصیر …