بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی تمام که نمی شوی تنها میروی و من به رد پایت که روی زندگی ام مانده خیره می شوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای عـاشقـی ، نـباید یـک شخصِ مـتفاوت را دوست داشت … بـلـکه بـایـد یـک شـخـصِ عـادی را مـتـفاوت دوست داشـت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه‌ هستی‌ باش‌! اما کاش‌… نه‌ جز اینم‌ آرزویی‌ نیست‌ هر چه‌ هستی‌ باش‌، اما باش‌!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه از روی نیاز ، نه از روی اجبار ، و نه از روی تنهایی ، فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن … چون اونا میفهمن، میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب می کنند جای خوب هایی که دل آدم را قرص می کنند نمی گیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوستت خواهم داشت یک زن تنها به مردی… که دوستش دارد صدها بار شانس دوباره می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن یه دوست خوب تو دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده درسته که هوا گرم نمی کنه ، ولی آدم که دلگرم می کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش داری ؟ یادت باشه فقط دوست داشتن کافی نیست ، عشق مراقبت می خواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افـتم بدون ِ چتر ، من بـغض می کنم ، آسمان گـریـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زدن به یک “سرنوشت” کبریت نمی خواهد که !! “پـــا” می خواهد … که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر … و … بـــــــــروی .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشــق نبوده ای … تمام زندگیــت را باختــه ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنانه عاشق شو … مردانه از عشقت محافظت کن … و کودکانه سالهای سال عشقت را تازه نگهدار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصــلی ست که می آموزد تغییر می تواند زیبــا باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی راحت است که آدم روز به همه چیز بی اعتنا باشد اما شب همــه چیز فرق می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این پاییز باران سرمـا و مرور خاطرات هزاران بار بیشتر می خواهمت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی تمام که نمی شوی تنها میروی و من به رد پایت که روی زندگی ام مانده خیره می شوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای عـاشقـی ، نـباید یـک شخصِ مـتفاوت را دوست داشت … بـلـکه بـایـد یـک شـخـصِ عـادی را مـتـفاوت دوست داشـت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه‌ هستی‌ باش‌! اما کاش‌… نه‌ جز اینم‌ آرزویی‌ نیست‌ هر چه‌ هستی‌ باش‌، اما باش‌!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه از روی نیاز ، نه از روی اجبار ، و نه از روی تنهایی ، فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن … چون اونا میفهمن، میشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب می کنند جای خوب هایی که دل آدم را قرص می کنند نمی گیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوستت خواهم داشت یک زن تنها به مردی… که دوستش دارد صدها بار شانس دوباره می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن یه دوست خوب تو دنیای بد مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده درسته که هوا گرم نمی کنه ، ولی آدم که دلگرم می کنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش داری ؟ یادت باشه فقط دوست داشتن کافی نیست ، عشق مراقبت می خواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افـتم بدون ِ چتر ، من بـغض می کنم ، آسمان گـریـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش زدن به یک “سرنوشت” کبریت نمی خواهد که !! “پـــا” می خواهد … که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر … و … بـــــــــروی .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشــق نبوده ای … تمام زندگیــت را باختــه ای …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنانه عاشق شو … مردانه از عشقت محافظت کن … و کودکانه سالهای سال عشقت را تازه نگهدار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصــلی ست که می آموزد تغییر می تواند زیبــا باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی راحت است که آدم روز به همه چیز بی اعتنا باشد اما شب همــه چیز فرق می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این پاییز باران سرمـا و مرور خاطرات هزاران بار بیشتر می خواهمت