بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر . . . !  ببر . . . ! به دور دست هایی که در دسترس هیچ . . . ! دستی نباشم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاء درون من از نبود تو هر روز عمیق تر میشود واژه هایم زرد و زانوهایم بی اراده میشود مادر می گوید کم خونی گرفته ام پدر بستری ام می کند نمی دانند …. من -کم تویی- گرفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که آمده‌ای از گذشته نپرس در روز آفتابی از برف سنگین شب قبل چه می‌ماند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم تـقصـیر تـــو نیـست … حـتمـاً اشـتبـاه از متـصـدی ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانستـَــم رویـــــــا بود … مــَــن و تـــــو !؟ بَعــــــید بـود آن هَمه خـــــوشبختی !! حَتـــی در تَــــصـور ِخُـدا هـم نبود ! حَق داشتــــ که بـرآورده نکرد ! دُعـاهــای من گُــناه بـودند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چکـــه می کنـــد چـشم هـایـــم همیـــــشه، بــه گـمـــانم، دلیـــلش، تــرکـــــ هــای قلبــــم باشـــد ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام… از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این “منم” که، دوستت دارم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این مذهب تو همه برایم آیه ی یاس می خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی از عشق مان به کسی نگفته ام آن ها تو را هنگامی که در اشک های چشمم تن می شسته ای، دیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده‌های تو کودکی‌ام را به من می‌بخشد و آغوش تو، آرامشی بهشتی و دست‌های تو، اعتمادی که به انسان دارم چقدر از نداشتنت می‌ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه می روم و شهر زیر پاهام تمام می شود تو، هیچ کجا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین جانم ! کسی باید این عشق را از وسط نصف کند و نیمه‌ی دیگرش را در دل تو بکارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی عاشق می شوند به دنیا می آیند و زن ها عاشق که می شوند می میرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزها نشسته صدای سکوتم بلند است و من جز تو دیگر نمی دانم حتی … نمی دانم حتی چه را دوست دارم!؟ فقط خویشتن را و شاید همین شعرهای بد بی اجازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه‌ها به تو ختم می‌شوند بیراه‌ها به من! با من راه بیا بیراه نمی‌گویم! دیر که راه بیفتی دیگر هیچ سنگی پای تو را نخواهد دید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ضمیر مستتر شعرهایِ من است! وقتی دستورِ زبانی جز خنده‌هایت بلد نیستم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بگیر . . . !  ببر . . . ! به دور دست هایی که در دسترس هیچ . . . ! دستی نباشم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاء درون من از نبود تو هر روز عمیق تر میشود واژه هایم زرد و زانوهایم بی اراده میشود مادر می گوید کم خونی گرفته ام پدر بستری ام می کند نمی دانند …. من -کم تویی- گرفته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که آمده‌ای از گذشته نپرس در روز آفتابی از برف سنگین شب قبل چه می‌ماند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم تـقصـیر تـــو نیـست … حـتمـاً اشـتبـاه از متـصـدی ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانستـَــم رویـــــــا بود … مــَــن و تـــــو !؟ بَعــــــید بـود آن هَمه خـــــوشبختی !! حَتـــی در تَــــصـور ِخُـدا هـم نبود ! حَق داشتــــ که بـرآورده نکرد ! دُعـاهــای من گُــناه بـودند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چکـــه می کنـــد چـشم هـایـــم همیـــــشه، بــه گـمـــانم، دلیـــلش، تــرکـــــ هــای قلبــــم باشـــد ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام… از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این “منم” که، دوستت دارم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این مذهب تو همه برایم آیه ی یاس می خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی از عشق مان به کسی نگفته ام آن ها تو را هنگامی که در اشک های چشمم تن می شسته ای، دیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده‌های تو کودکی‌ام را به من می‌بخشد و آغوش تو، آرامشی بهشتی و دست‌های تو، اعتمادی که به انسان دارم چقدر از نداشتنت می‌ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه می روم و شهر زیر پاهام تمام می شود تو، هیچ کجا نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین جانم ! کسی باید این عشق را از وسط نصف کند و نیمه‌ی دیگرش را در دل تو بکارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی عاشق می شوند به دنیا می آیند و زن ها عاشق که می شوند می میرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزها نشسته صدای سکوتم بلند است و من جز تو دیگر نمی دانم حتی … نمی دانم حتی چه را دوست دارم!؟ فقط خویشتن را و شاید همین شعرهای بد بی اجازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه‌ها به تو ختم می‌شوند بیراه‌ها به من! با من راه بیا بیراه نمی‌گویم! دیر که راه بیفتی دیگر هیچ سنگی پای تو را نخواهد دید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ضمیر مستتر شعرهایِ من است! وقتی دستورِ زبانی جز خنده‌هایت بلد نیستم!