بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که برایت تنگ میشود… رو میکنم به کاکتوس کنار تاقچه… کاکتوس به نظرم شکل توست… بامزه و وحشتناک با همان تیغ ها کمی احساساتم را می خراشد… ولی من میخندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی … دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند … بی گمان همه شکسته اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیــنـه ام آییـــنـه اســت ! بــــا غـــــباری از غــم ! تـــــو امّـــا .. بــه لبــــخــندی .. از ایــن آییـــنــه .. بــِــــزُدای غـُـــــبــار …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر چــه تَبـــَـر زدی مــــرا.. زخـــــم نـــشد ! جــــوانـــه شـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام ِ خط خطی هــایِ من ، شعر می شـــدنـد ! وقتـی .. ایـن کلــماتِ وحشی .. رام ِ تـــــــــو بــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهــی ، نــگـاهــی ســگ مــی شـــود ! مــی گــــیـرد ، پــــاچــــه ی دلـــت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن کــه در آن جـــا خــوش کـــرده ای ، دل اســت .. نــه شـــهـر ِ بـــــازی ! تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمه روی ِ مـــغـزم راه مـــی رونــد ! تـــــوی ِ لـــعنــتـی ، روی ِ قـلــبــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” منـی ” کـه کنـارش ” تـو ” نباشـی ” تـومـنی ” نـمـی ارزد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــــو صـــــادقانـــه دروغ بـــگــو مـــن عــــاشقانـــه کـــاری خواهم کــرد “مـــــاه” همیشــه پشــت ابــر بمــاند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین که می شوی انگشتانم بـه لکنت می افتند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رابطه به تعادل نخواهد رسید چون تو را کم دارد من را زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن عکست تمام سهم من است از “تو ” آن را هم جیره بندی کرده ام تا مبادا توقعش زیاد شود! دل است دیگر . . . ممکن است فردا خودت را از من بخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد کسی باشد خوب باشد مهربان باشد بس باشد و همه ی این بودن هایش فقط برای من باشد فقط برای من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود که دیدم ! در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــــــه هوا سرد نیست سرمای کلامت دیوانه ام میکند بی رحم ! شوق نگاهم را ندیدی؟ تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید ولی … همان نگاه بی تفاوتتــــــــ برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که برایت تنگ میشود… رو میکنم به کاکتوس کنار تاقچه… کاکتوس به نظرم شکل توست… بامزه و وحشتناک با همان تیغ ها کمی احساساتم را می خراشد… ولی من میخندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی … دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند … بی گمان همه شکسته اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیــنـه ام آییـــنـه اســت ! بــــا غـــــباری از غــم ! تـــــو امّـــا .. بــه لبــــخــندی .. از ایــن آییـــنــه .. بــِــــزُدای غـُـــــبــار …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر چــه تَبـــَـر زدی مــــرا.. زخـــــم نـــشد ! جــــوانـــه شـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام ِ خط خطی هــایِ من ، شعر می شـــدنـد ! وقتـی .. ایـن کلــماتِ وحشی .. رام ِ تـــــــــو بــــــــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهــی ، نــگـاهــی ســگ مــی شـــود ! مــی گــــیـرد ، پــــاچــــه ی دلـــت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن کــه در آن جـــا خــوش کـــرده ای ، دل اســت .. نــه شـــهـر ِ بـــــازی ! تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمه روی ِ مـــغـزم راه مـــی رونــد ! تـــــوی ِ لـــعنــتـی ، روی ِ قـلــبــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” منـی ” کـه کنـارش ” تـو ” نباشـی ” تـومـنی ” نـمـی ارزد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــــو صـــــادقانـــه دروغ بـــگــو مـــن عــــاشقانـــه کـــاری خواهم کــرد “مـــــاه” همیشــه پشــت ابــر بمــاند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین که می شوی انگشتانم بـه لکنت می افتند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رابطه به تعادل نخواهد رسید چون تو را کم دارد من را زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن عکست تمام سهم من است از “تو ” آن را هم جیره بندی کرده ام تا مبادا توقعش زیاد شود! دل است دیگر . . . ممکن است فردا خودت را از من بخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد کسی باشد خوب باشد مهربان باشد بس باشد و همه ی این بودن هایش فقط برای من باشد فقط برای من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود که دیدم ! در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــــــه هوا سرد نیست سرمای کلامت دیوانه ام میکند بی رحم ! شوق نگاهم را ندیدی؟ تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید ولی … همان نگاه بی تفاوتتــــــــ برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود