بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برای عاشق شدن به دنبال باران و بهار و بابونه نباش گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقدر در هم حل شده ایم تو قهوه میخوری من خوابم نمیبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که شدی چشمانت را ببند مثل یک عکس فوری فوری ظاهر میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تشنه می شود  خون بایدش داد سرد می شود  آتش بایدش داد گرسنه می شود  قربانی بایدش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﺁید نکوتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شیخ پاره شد و دانه دانه شد از بس که استخاره زدم تا ببینمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد  صیاد رفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه از نوازشش اشک می ریزی و گاه از لحن تندش بی اختیار می خندی دیوانگی  عشق به همین سادگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چه حالی میشوم من وقتی همه ازمن حالتورامیپرسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم می ایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمزمه ی سرانگشتان باد در خواب خوش گیسوانت زیبایی شاعرانه ای ست که دلم را به بازی میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تو را بخواهد و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو  برایش تمام زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر انگشتانم به خاطرات تو گره خورده هرچه دور تر میشوی این گره کور تر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارند مثل نگاه نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم دوستت دارم یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت گفتنش هنر نیست؛ مسئولیت پذیریش هنراست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برای عاشق شدن به دنبال باران و بهار و بابونه نباش گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقدر در هم حل شده ایم تو قهوه میخوری من خوابم نمیبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که شدی چشمانت را ببند مثل یک عکس فوری فوری ظاهر میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تشنه می شود  خون بایدش داد سرد می شود  آتش بایدش داد گرسنه می شود  قربانی بایدش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﺁید نکوتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شیخ پاره شد و دانه دانه شد از بس که استخاره زدم تا ببینمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد  صیاد رفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه از نوازشش اشک می ریزی و گاه از لحن تندش بی اختیار می خندی دیوانگی  عشق به همین سادگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چه حالی میشوم من وقتی همه ازمن حالتورامیپرسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم می ایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمزمه ی سرانگشتان باد در خواب خوش گیسوانت زیبایی شاعرانه ای ست که دلم را به بازی میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تو را بخواهد و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو  برایش تمام زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر انگشتانم به خاطرات تو گره خورده هرچه دور تر میشوی این گره کور تر خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارند مثل نگاه نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم دوستت دارم یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت گفتنش هنر نیست؛ مسئولیت پذیریش هنراست