بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﻔﺴﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز تقصیر من اما عاشق شدنم تقصیر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود نیست نخواهد بود عزیزتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر موهایت نبود باد را چگونه نقاشی میکردم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟ همه را امتحان کردم قرص خواب مسکن خنده های زورکی گریه کردن ودوستان جدید اما دل من این حرفها حالیش نمیشود دلم آغوشت را میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻗﺮﺹ ﻣﯿﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه ای که اسم عشقت تو نوشته نشه, همون بهتر که صفحه وفاتش زود پر بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﯿﺪﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﮒ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﻡ ﺗﻨﺒﯿﻬﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍﮐﺸﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیالت که میشوم  در کوچه های علی چپ دنبال دلم می گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ میکنی باد؟؟؟عطر تنش را جای دیگر بپاش این خانه خودش ویران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکهای مرطوب مرا باور کن این باران نیست که میبارد تمام دلتنگیها و تنهایی ها ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد به نقطه ی ما شدن که رسیدی شورانگیزترین باش برای عاشقانه هایت میان مردم فریاد بزن دوستت دارم و اگر کسی چشم غره ای رفت دعایش کن تا عاشق شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آرزویم این است که چشمان مهربانت نامهربانی روزگار رانبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دنبال بهانه ای هستم تا به تو بگویم بی بهانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشست در فراقی همه عمر صبر کردن/ به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن/ که شبی نخفته باشی به درازنای سالی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻧﻔﺴﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز تقصیر من اما عاشق شدنم تقصیر تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود نیست نخواهد بود عزیزتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر موهایت نبود باد را چگونه نقاشی میکردم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی؟ همه را امتحان کردم قرص خواب مسکن خنده های زورکی گریه کردن ودوستان جدید اما دل من این حرفها حالیش نمیشود دلم آغوشت را میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻗﺮﺹ ﻣﯿﺸﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناسنامه ای که اسم عشقت تو نوشته نشه, همون بهتر که صفحه وفاتش زود پر بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﯿﺪﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﮒ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﻡ ﺗﻨﺒﯿﻬﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍﮐﺸﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیالت که میشوم  در کوچه های علی چپ دنبال دلم می گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ میکنی باد؟؟؟عطر تنش را جای دیگر بپاش این خانه خودش ویران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکهای مرطوب مرا باور کن این باران نیست که میبارد تمام دلتنگیها و تنهایی ها ی من است که از چشمانم بیرون می ریزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد به نقطه ی ما شدن که رسیدی شورانگیزترین باش برای عاشقانه هایت میان مردم فریاد بزن دوستت دارم و اگر کسی چشم غره ای رفت دعایش کن تا عاشق شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آرزویم این است که چشمان مهربانت نامهربانی روزگار رانبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز دنبال بهانه ای هستم تا به تو بگویم بی بهانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشست در فراقی همه عمر صبر کردن/ به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن/ که شبی نخفته باشی به درازنای سالی