بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است تو بیا بشکاف و دوباره  کوک بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت رو پنهان کردم زیرا این دنیا تمام دوست داشتنی هایم را گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی برسد شبی که گوش تلفن کر دوستت دارم را در گوش خودت بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این طور قبول نیست چشم هایت را زمین بگذار بیا دست خالی بجنگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ میفته ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﯽ ﮐﻪ خیلی ﺩﯾﺮ شده واسه دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوهات را بگو دست از سر باد بردارند دارد به کوه می زند خودش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودم حتی آرزوی داشتنت را هم به کسی نمی دهم عشقم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ؛ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎﺭﺷﯽ  ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه ی اشکال سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چپش می کنم هر کس به عشقم چپ نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که  لحظه به لحظه با توست و  من  همیشه درباره  تو  با  او حرف میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمی ها چه حرف هایی می زدند می گفتند برای کسی بمیر که برایت تب کند من برایت میمیرم اما خدا نکند تو تب کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دلخستگی های مداوم نیست  هست ؟ دوری و دلبستگی ها گرچه لازم نیست  هست دوری و دلواپسم  دلواپس احساس تو راستی  دلواپسی هایم مزاحم نیست ؟ هست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بودنت دیوانه ام می کند آخ اگر باشی برایت دیوانگی  را تمام میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است تو بیا بشکاف و دوباره  کوک بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت رو پنهان کردم زیرا این دنیا تمام دوست داشتنی هایم را گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی برسد شبی که گوش تلفن کر دوستت دارم را در گوش خودت بگویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این طور قبول نیست چشم هایت را زمین بگذار بیا دست خالی بجنگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ میفته ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﯽ ﮐﻪ خیلی ﺩﯾﺮ شده واسه دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوهات را بگو دست از سر باد بردارند دارد به کوه می زند خودش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودم حتی آرزوی داشتنت را هم به کسی نمی دهم عشقم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ؛ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎﺭﺷﯽ  ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه ی اشکال سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چپش می کنم هر کس به عشقم چپ نگاه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که  لحظه به لحظه با توست و  من  همیشه درباره  تو  با  او حرف میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمی ها چه حرف هایی می زدند می گفتند برای کسی بمیر که برایت تب کند من برایت میمیرم اما خدا نکند تو تب کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دلخستگی های مداوم نیست  هست ؟ دوری و دلبستگی ها گرچه لازم نیست  هست دوری و دلواپسم  دلواپس احساس تو راستی  دلواپسی هایم مزاحم نیست ؟ هست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بودنت دیوانه ام می کند آخ اگر باشی برایت دیوانگی  را تمام میکنم