بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت رفته اون روزا یکی تنها کست میشد خداحافظ که میگفتی خدا دلواپست میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه جانم رودازدست دراین کنج قفس یادت ازدل نرودتاکه مراهست نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى به سرم میزند بزنم زیر همه چیز و همه چیز و همه چیز اما سر که کاره اى نیست این دل است که فرمانروایی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاسبه عاشقانه : ١+١=همه چیز ؛ ٢_١=هیچ چیز منبع : http://www.amirfb.ir/post/14529/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86#ixzz3aeiYjhfm

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دستای تو محتاجم برای لمس خوشبخی برا تسکین قلبی که براش عادت شده سختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه تو داشته باشه که هروقت زندگی براش سخت شد بگه: عیبی نداره مهم اینه که *تو* هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عصرهای بارانی  بهاری عجیب بوی نفس های تو را می دهد گوئی تو اتفاق می افتی؛ و من دچار می شوم تمام  من دارد تو می شود باور می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی که چه آشوبی میشود دلموقتی که صدایی را میشنود که ذره ای شبیه صدای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه تو داشته باشه که هروقت زندگی براش سخت شد بگه: عیبی نداره مهم اینه که  تو  هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال‍ی یعنی؟ وقتی که صداتو میشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارم به نسیم بوسه از جنس بلور / دل من تنگ تو باز باد در حال عبور بوی چشمان تو را میرساند به مشام / می دهد آرامش به دل نا آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو می بندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همین خنده های ساده توست وقتی با تمام غصه هایت می خندی تا از تمام غصه هایم رها شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها یکیست آن هم تویی من دیگران را شما خطاب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : من با تو خوبم و کس دیگه ای رو نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت رفته اون روزا یکی تنها کست میشد خداحافظ که میگفتی خدا دلواپست میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه جانم رودازدست دراین کنج قفس یادت ازدل نرودتاکه مراهست نفس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى به سرم میزند بزنم زیر همه چیز و همه چیز و همه چیز اما سر که کاره اى نیست این دل است که فرمانروایی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاسبه عاشقانه : ١+١=همه چیز ؛ ٢_١=هیچ چیز منبع : http://www.amirfb.ir/post/14529/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86#ixzz3aeiYjhfm

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دستای تو محتاجم برای لمس خوشبخی برا تسکین قلبی که براش عادت شده سختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه تو داشته باشه که هروقت زندگی براش سخت شد بگه: عیبی نداره مهم اینه که *تو* هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عصرهای بارانی  بهاری عجیب بوی نفس های تو را می دهد گوئی تو اتفاق می افتی؛ و من دچار می شوم تمام  من دارد تو می شود باور می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی که چه آشوبی میشود دلموقتی که صدایی را میشنود که ذره ای شبیه صدای تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه تو داشته باشه که هروقت زندگی براش سخت شد بگه: عیبی نداره مهم اینه که  تو  هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال‍ی یعنی؟ وقتی که صداتو میشنوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارم به نسیم بوسه از جنس بلور / دل من تنگ تو باز باد در حال عبور بوی چشمان تو را میرساند به مشام / می دهد آرامش به دل نا آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب از جایی شروع میشه که تو چشماتو می بندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همین خنده های ساده توست وقتی با تمام غصه هایت می خندی تا از تمام غصه هایم رها شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها یکیست آن هم تویی من دیگران را شما خطاب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : من با تو خوبم و کس دیگه ای رو نمیخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ