بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی هستن که خواسته های خودشون رو بخاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر میدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بودن باکسی که دوستش نداری و   نبودن باکسی که دوستش داری    هردو رنج است    پس اگر همچون خود نیافتی    مثل خدا    تنها باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ،   اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ات سه چيز را تجربه کن دوست داشتن را براي تجربه عاشق شدن را براي هدف فراموش کردن را براي قبول واقعيت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم  نه برای نیاز.. نه از روی اجبار.. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه "ارزش دوست داشتن" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن به پای کسی که دوستش داری...... قشنگ ترین اسارت زندگی است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری را به آن افزودم عزیز من اصل سی و یکم : هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی یک اتفاق است و جدایی یک قانون!! کاش هیچ اتفاقی منجر به قانون نشود... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاهتر از آن است که لحظاتت را به دست غم بدهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم  نه برای نیاز.. نه از روی اجبار.. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه "ارزش دوست داشتن" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقت می شوم، بادبانم باش، بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند، مردم، باد هوا شود، دورترمان کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبخت ترین مردم در روی این کره خاکی کسانی هستن که خواسته های خودشون رو بخاطر کسانی که دوستشون دارن تغییر میدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بودن باکسی که دوستش نداری و   نبودن باکسی که دوستش داری    هردو رنج است    پس اگر همچون خود نیافتی    مثل خدا    تنها باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ،   اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ات سه چيز را تجربه کن دوست داشتن را براي تجربه عاشق شدن را براي هدف فراموش کردن را براي قبول واقعيت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم  نه برای نیاز.. نه از روی اجبار.. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه "ارزش دوست داشتن" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن به پای کسی که دوستش داری...... قشنگ ترین اسارت زندگی است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اصل‌های حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری را به آن افزودم عزیز من اصل سی و یکم : هرانسانی حق دارد هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی یک اتفاق است و جدایی یک قانون!! کاش هیچ اتفاقی منجر به قانون نشود... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین لذت زندگی داشتن دوست صمیمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاهتر از آن است که لحظاتت را به دست غم بدهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی رادوست بداریم  نه برای نیاز.. نه از روی اجبار.. و نه از روی تنهایی.. فقط برای اینکه "ارزش دوست داشتن" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقت می شوم، بادبانم باش، بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند، مردم، باد هوا شود، دورترمان کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم ...