بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختـــــــی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان  دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مــاه را دوســت داری مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از دال تا میم بگویم بگذار بگویم که دوستت دارم دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تـــــو نوشتن کمی از خود می نویسم این منم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم گلایه از تکراری بودنش نکن مشکل از مـــــن نیست تو زیادی دوست داشتنی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم یکی بود ، یکی … بی خیال … خلاصه اش می شود دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد ! به حرمت کداممان ؟ نمی دانم همین اندازه می دانم که صدای پای خداست شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش و مثل یک ماهی به آغوش من بیا من هنوز دریا دریا تو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد دوست داشتن دل می خواهد و یک من می خواهد و یک تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو بگذار فقط بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو دوستت دارم شهیدم کن مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب هایِ تو شلیک می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه دیروز هم همینطور بود فردا هم همین طوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم تنها یک جمله هنوزم دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای خوشبختـــــــی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان  دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مــاه را دوســت داری مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از دال تا میم بگویم بگذار بگویم که دوستت دارم دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از تـــــو نوشتن کمی از خود می نویسم این منم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم گلایه از تکراری بودنش نکن مشکل از مـــــن نیست تو زیادی دوست داشتنی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم یکی بود ، یکی … بی خیال … خلاصه اش می شود دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد ! به حرمت کداممان ؟ نمی دانم همین اندازه می دانم که صدای پای خداست شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش و مثل یک ماهی به آغوش من بیا من هنوز دریا دریا تو را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد دوست داشتن دل می خواهد و یک من می خواهد و یک تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو بگذار فقط بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو دوستت دارم شهیدم کن مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب هایِ تو شلیک می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه دیروز هم همینطور بود فردا هم همین طوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم تنها یک جمله هنوزم دوستت دارم