بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه مهربانی حضور یک کـَـس که یکتا است دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد ترا در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد می کند برای دردسر و تو می دانی آنقدردوستت دارم که حتی اگر سرم به سنگ بخورد یا سنگ به سرم از این دوستت دارم دست بر نخواهم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو قلب شب تاریک تنهایی دوستت دارم چو بامداد خوش زیبایی دوستت دارم به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت می خوای ببینی چقدر دوستت دارم انگشتت رو بذار رو نبضت می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می دونستی چقدر دوستت دارم همه آن چیزها که در بندت کشیده رها می کردی غرورت را ، قلبت را ، حرفت را ای کاش می دانستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی ای کاش تمام این ها را می دانستی کاش می دانستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه های دوستت دارم را به من برگردان باید جای بهتری خرجشان کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دوستت دارم من تو را یک قدم به عقب کشید ولی مهربان پشتت دیوار است دیگر جایی برای قدم بعدی نیست پس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردنت نمی جنگم به تکّدی قلبت هم نمی آیم دوستت دارم فارغ از داشتنت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانت را می بویند ، مبادا گفته باشی دوستت دارم دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه مهربانی حضور یک کـَـس که یکتا است دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترا در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد ترا در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد می کند برای دردسر و تو می دانی آنقدردوستت دارم که حتی اگر سرم به سنگ بخورد یا سنگ به سرم از این دوستت دارم دست بر نخواهم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو قلب شب تاریک تنهایی دوستت دارم چو بامداد خوش زیبایی دوستت دارم به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم شاه دلم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت می خوای ببینی چقدر دوستت دارم انگشتت رو بذار رو نبضت می فهمی که دوست داشتنم تمومی نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می دونستی چقدر دوستت دارم همه آن چیزها که در بندت کشیده رها می کردی غرورت را ، قلبت را ، حرفت را ای کاش می دانستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی ای کاش تمام این ها را می دانستی کاش می دانستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکه های دوستت دارم را به من برگردان باید جای بهتری خرجشان کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان می شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دوستت دارم من تو را یک قدم به عقب کشید ولی مهربان پشتت دیوار است دیگر جایی برای قدم بعدی نیست پس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردنت نمی جنگم به تکّدی قلبت هم نمی آیم دوستت دارم فارغ از داشتنت