بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور بگم دوستت دارم تا قلبم آروم بگیره ؟ به کی بگم تورو دارم تا از حسودی بمیره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی من کاملاً بیکار بودم هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست‌ داشتن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم می گیره   دنیامو غم می گیره انگاری حس بودن  تو لحظه هام می میره وقتی دلم می گیره   می خوام پیش تو باشم نمی تونم حتی یه لحظه  دوستت نداشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن رو باید از برگ درخت آموخت که وقتی زرد می شه وقتی می میره وقتی از درخت جدا می شه بازم پای همون درخت می افته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم بگویم دوستت دارم می خواهم بدانی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر را به خاطر مهر مادریش دوست دارم شمع را به خاطر از خود گذشتگی اش گل را به خاطر زیبایی اش و تو را بدون آن که بدانم چرا به اندازه تمام دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای طپش قلبم را می شنوی که فریاد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را یک روز تو را هر روز گل را تا وقت پژمردن تو را تا وقت مردن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از بی مثالی دوست دارم تو را از بس زلالی دوست دارم اگرچه شاخه ای از گل ندارم تو را با دست خالی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که روش با پیاز داغ نوشته : دوست دارم فرشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم ( دوستت دارم پرانتز را نبستم بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجایی مهم اینکه هر جا هستی دوست دارم مهم نیست تا ابد با هم نباشیم مهم اینکه تا ابد دوست دارم مهم نیست قسمت چیه مهم اینکه قسمت شد دوست داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها تفسیر دوست داشتن است پس به سکوتم اعتماد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد پس با تمام سکوتم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه من هم زنم زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال دوستت دارم ای خیال لطیف دوستت دارم ای امید محال فروغ فرخزاد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور بگم دوستت دارم تا قلبم آروم بگیره ؟ به کی بگم تورو دارم تا از حسودی بمیره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو نبودی من کاملاً بیکار بودم هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوست‌ داشتن تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلم می گیره   دنیامو غم می گیره انگاری حس بودن  تو لحظه هام می میره وقتی دلم می گیره   می خوام پیش تو باشم نمی تونم حتی یه لحظه  دوستت نداشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن رو باید از برگ درخت آموخت که وقتی زرد می شه وقتی می میره وقتی از درخت جدا می شه بازم پای همون درخت می افته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم بگویم دوستت دارم می خواهم بدانی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر را به خاطر مهر مادریش دوست دارم شمع را به خاطر از خود گذشتگی اش گل را به خاطر زیبایی اش و تو را بدون آن که بدانم چرا به اندازه تمام دنیا دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای طپش قلبم را می شنوی که فریاد می زند دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را یک روز تو را هر روز گل را تا وقت پژمردن تو را تا وقت مردن دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را از بی مثالی دوست دارم تو را از بس زلالی دوست دارم اگرچه شاخه ای از گل ندارم تو را با دست خالی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که روش با پیاز داغ نوشته : دوست دارم فرشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل از ته دل دوستت دارم بدون دلیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتم ( دوستت دارم پرانتز را نبستم بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست کجایی مهم اینکه هر جا هستی دوست دارم مهم نیست تا ابد با هم نباشیم مهم اینکه تا ابد دوست دارم مهم نیست قسمت چیه مهم اینکه قسمت شد دوست داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت تنها تفسیر دوست داشتن است پس به سکوتم اعتماد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد پس با تمام سکوتم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه من هم زنم زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال دوستت دارم ای خیال لطیف دوستت دارم ای امید محال فروغ فرخزاد