بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به حال به شالیزار نگاه کردی؟ میدونی چقدر ساقه ی برنج توشه؟ نمیدونی که میدونی تو هر ساقه چند تا دونه برنجه؟ نمیدونی که من تورو به اندازه ی همه ی برنج های یک شالیزار بزرگ دوستت دارم تو اینم نمی دونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبیله مان پیغام دوستت دارم را با دود به هم می رسانیم نمی دانم آن سو تکه چوبی برای تو هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را ساعتی محبت را روزی و عشق را لحظه ای اما تو را برای همیشه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویمت پنجه آفتابی نمی گویمت گل همیشه بهاری نمی گویمت با تو تنها زنده ام یا نباشی بی تو می میرم دست از این اغراق ها برداشته ام فقط یک کلام ساده می گویم تا همیشه دوستــــــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نیست حال و هوای گذشته های دور من اینک حس می کنم تویی زندگی من گرتو نباشی نیست نفسی برای زنده ماندن من یک جمله باقی مانده که ناتمام نماند شعر من خیلی دوستت دارم عشق من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند نمی آید دوست داشتنت مثل آنکه شاهرگ احساسم را بریده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین باری که یکی بهم گفت دوستت دارم گریه ام گرفت الان کسی بهم می گه دوستت دارم خندم می گیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا تنها یک چیز دارم دوستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟ دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی محتاج دو چیز باش قلبی که دوستش داری و قلبی که دوستت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را در تو تو را در دل دل را در موقع طپیدن به تو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم  نگو نظر لطفته چون نظر لطفم نیست نظر دلمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به مروارید صدف دریای دلم که به بیکرانی اقیانوس دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز بودن زیباست و دوست داشتن هنر است اما به یاد عزیز بودن بهترین هنر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به حال به شالیزار نگاه کردی؟ میدونی چقدر ساقه ی برنج توشه؟ نمیدونی که میدونی تو هر ساقه چند تا دونه برنجه؟ نمیدونی که من تورو به اندازه ی همه ی برنج های یک شالیزار بزرگ دوستت دارم تو اینم نمی دونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبیله مان پیغام دوستت دارم را با دود به هم می رسانیم نمی دانم آن سو تکه چوبی برای تو هست یا نه؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل را ساعتی محبت را روزی و عشق را لحظه ای اما تو را برای همیشه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گویمت پنجه آفتابی نمی گویمت گل همیشه بهاری نمی گویمت با تو تنها زنده ام یا نباشی بی تو می میرم دست از این اغراق ها برداشته ام فقط یک کلام ساده می گویم تا همیشه دوستــــــــت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نیست حال و هوای گذشته های دور من اینک حس می کنم تویی زندگی من گرتو نباشی نیست نفسی برای زنده ماندن من یک جمله باقی مانده که ناتمام نماند شعر من خیلی دوستت دارم عشق من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند نمی آید دوست داشتنت مثل آنکه شاهرگ احساسم را بریده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین باری که یکی بهم گفت دوستت دارم گریه ام گرفت الان کسی بهم می گه دوستت دارم خندم می گیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا تنها یک چیز دارم دوستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟ دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی محتاج دو چیز باش قلبی که دوستش داری و قلبی که دوستت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را در تو تو را در دل دل را در موقع طپیدن به تو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم  نگو نظر لطفته چون نظر لطفم نیست نظر دلمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به مروارید صدف دریای دلم که به بیکرانی اقیانوس دوستش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز بودن زیباست و دوست داشتن هنر است اما به یاد عزیز بودن بهترین هنر است