بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم چه سود از مهر ورزیدن ، چه حاصل از وفا کردن مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوست داشتنت برایم همین بس که فهمیدم معنای دوست داشتن را راستی دوستی چه قدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سر راه ؟ چه تفاوت دارد ؟ کاش هر قدر که هست از ته دل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم داشتنت آرزوی محالیست اما به دوست داشتنت که می توانم افتخار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه چنان مهرت به جانم کرده ریشه که در شش گوشه ی قلبم نوشته عزیزم ، دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ یک گلابی با یک مداد آبی هزار دفعه نوشتم دوست دارم حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم این تعارف نیست زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد تو را در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست دارید حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود در کنار او که هستید احساس امنیت می کنید حتی با شنیدن صدایش ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت  که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخند های کسانیست که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمی کنم جز برای مهربانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم  رازیست که در میان حنجره ام دق می کند وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست تو را تا زنده هستم دوست دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم چه سود از مهر ورزیدن ، چه حاصل از وفا کردن مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوست داشتنت برایم همین بس که فهمیدم معنای دوست داشتن را راستی دوستی چه قدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سر راه ؟ چه تفاوت دارد ؟ کاش هر قدر که هست از ته دل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم داشتنت آرزوی محالیست اما به دوست داشتنت که می توانم افتخار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه چنان مهرت به جانم کرده ریشه که در شش گوشه ی قلبم نوشته عزیزم ، دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ یک گلابی با یک مداد آبی هزار دفعه نوشتم دوست دارم حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم این تعارف نیست زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در طبیعت بکر چون یاس و در افکارم از احساس در انزوای تنهایی بی حد تو را در شبانه ی لبخند تا صبح دور و به اندازه ی یک جرعه خدا دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست دارید حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود در کنار او که هستید احساس امنیت می کنید حتی با شنیدن صدایش ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت  که حرف هایم را دزدید از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخند های کسانیست که دوستشان داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آدم هایی که دوستشان داری بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمی کنم جز برای مهربانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم  رازیست که در میان حنجره ام دق می کند وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست پس به وسعت تمام ناگفته ها دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست تو را تا زنده هستم دوست دارم