بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم کسی نه خودت را، که دوست داشتنت را از من بگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه انتظار بزرگی است اینکه بدانی پشت هر “دوستت دارم” چقد دوستت دارم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به تسبیح نیست ، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست، ده‌ها کتاب می‌شود، اما تمام چیزی که در دلم هست، فقط دو کلمه است، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست، ده‌ها کتاب می‌شود، اما تمام چیزی که در دلم هست، فقط دو کلمه است، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت اندازه ندارد حجم نمی خواهد وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با گفتگو مشکلتون حل نشد ؛ وقتی بحثتون به بن بست رسید ، فقط…. بغلـــــــش کن … دم گوشش بگو خله دوست دارم همین کافیه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم کسی نه خودت را، که دوست داشتنت را از من بگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دوستت دارم” هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه انتظار بزرگی است اینکه بدانی پشت هر “دوستت دارم” چقد دوستت دارم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به تسبیح نیست ، دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست، ده‌ها کتاب می‌شود، اما تمام چیزی که در دلم هست، فقط دو کلمه است، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست، ده‌ها کتاب می‌شود، اما تمام چیزی که در دلم هست، فقط دو کلمه است، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت اندازه ندارد حجم نمی خواهد وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با گفتگو مشکلتون حل نشد ؛ وقتی بحثتون به بن بست رسید ، فقط…. بغلـــــــش کن … دم گوشش بگو خله دوست دارم همین کافیه !