بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نمی گوید دوستت دارم دیوانه می رود تمام دوست داشتن را به هر جان کندنی جمع می کند از هر دری می زند زیر بغل می ریزد پای کسی که قرار نیست بفهمد دوستش دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی شود دوستت نداشت لجم هم که بگیرد از دستت نهایتش این است که دفتر چه ی خاطراتم پر از فحش های عاشقانه می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم رازم را بی پرده با باد بگویم دوستت دارم تا مرز جنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دیر می گویی دوستت دارم که احساسم بیات می شود سرد می شود از دهان می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گنجشکی که ، زیر برفا مونده همه ی دلتنگیم ، پیش تو جا مونده یه نفر اینجا هست که تو رو دوست داره هنوز …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دوستت دارم های نگفته ام درون حنجره بغض می شود دق می کنم وقتی نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را میداند و باز هم دوستم دارد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه دردیست دوست داشتن … همین که پای کســـی به دنیایت باز می شود پایت از این دنیــــــا بریده می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک دوست داشتنی ، اعتبار مهر و وفای شما رو به اتمام است … لطفا برای شارژ مجدد کلمه “دوستت دارم” را ارسال نمایید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ نشده … اصلا دوست ندارم ببینمت … هیچ وقت خاطراتمان تکرار نمی شود دیگر … هرگز اما با تمام وجود دوستت دارم … همیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم / …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارم مرا ، زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نمی گوید دوستت دارم دیوانه می رود تمام دوست داشتن را به هر جان کندنی جمع می کند از هر دری می زند زیر بغل می ریزد پای کسی که قرار نیست بفهمد دوستش دارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی شود دوستت نداشت لجم هم که بگیرد از دستت نهایتش این است که دفتر چه ی خاطراتم پر از فحش های عاشقانه می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم رازم را بی پرده با باد بگویم دوستت دارم تا مرز جنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر دیر می گویی دوستت دارم که احساسم بیات می شود سرد می شود از دهان می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گنجشکی که ، زیر برفا مونده همه ی دلتنگیم ، پیش تو جا مونده یه نفر اینجا هست که تو رو دوست داره هنوز …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دوستت دارم های نگفته ام درون حنجره بغض می شود دق می کنم وقتی نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را میداند و باز هم دوستم دارد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه دردیست دوست داشتن … همین که پای کســـی به دنیایت باز می شود پایت از این دنیــــــا بریده می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک دوست داشتنی ، اعتبار مهر و وفای شما رو به اتمام است … لطفا برای شارژ مجدد کلمه “دوستت دارم” را ارسال نمایید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ نشده … اصلا دوست ندارم ببینمت … هیچ وقت خاطراتمان تکرار نمی شود دیگر … هرگز اما با تمام وجود دوستت دارم … همیشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم / …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارم مرا ، زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !