بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم… نه ندارم… ولی نمی دانم چرا وقتی صدایت را می شنوم فصل پریشانی درون من فرا می رسد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایما و اشاره نمی دانم! باید تمام قد روبه رویم بایستی و بگویی : دوستت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ؛ ربطی به دیدن ندارد . آدم ها خدا را هم ؛ دوست دارند هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگر دیر شده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه هایی است برای گفتن دوستت دارم که هیچ ربطی به واژه ها ندارند مثل حالا که در پایان شعرم من تو را می بوسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«دوستت دارم» و این جهانی ترین شعری ست که گفته ام شاعر نیستم اگر این را که برای تو نوشته ام دهان به دهان میان بوسه های عاشقانه نچرخد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم با همین قلب ناقص … دوست بدارم ، زندگی کنم … و این بار مراقبم ، از هر اتفاق عاشقانه ای که بیفتد … عکس بردارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به هم به تمام دوستت دارم های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و آنها را بلعیدیم فقط و فقط برای اینکه نشان دهیم منطقی هستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند، که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم سخن ات شعر است خاموشی ات شعر و عشقت آذرخشی میان رگ هایم چونان سرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها گفتن دوستت دارم ! آنـقدر ساده است که می شود آن را از هر رهگذری شنید  اما فهمش  یکی از سخت ترین کارِهای دنیاست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق دوستت دارم های ناقصی هستم که به میانه نرسیده فراموششان می‌کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه از تو دورم کرده‌اند کلمات!  کاش جای این‌همه شعر فقط نوشته بودم: دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی بشنوی بمانی آمدی شنیدی، رفتی! حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته‌ای من مانده‌ام و این طوطیِ دروغ‌گوو! که هِی تکرار می‌کند: دوستت دارم، دوستت دارم،…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت ندارم… نه ندارم… ولی نمی دانم چرا وقتی صدایت را می شنوم فصل پریشانی درون من فرا می رسد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایما و اشاره نمی دانم! باید تمام قد روبه رویم بایستی و بگویی : دوستت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ؛ ربطی به دیدن ندارد . آدم ها خدا را هم ؛ دوست دارند هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگر دیر شده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه هایی است برای گفتن دوستت دارم که هیچ ربطی به واژه ها ندارند مثل حالا که در پایان شعرم من تو را می بوسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«دوستت دارم» و این جهانی ترین شعری ست که گفته ام شاعر نیستم اگر این را که برای تو نوشته ام دهان به دهان میان بوسه های عاشقانه نچرخد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم با همین قلب ناقص … دوست بدارم ، زندگی کنم … و این بار مراقبم ، از هر اتفاق عاشقانه ای که بیفتد … عکس بردارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به هم به تمام دوستت دارم های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و آنها را بلعیدیم فقط و فقط برای اینکه نشان دهیم منطقی هستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند، که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم سخن ات شعر است خاموشی ات شعر و عشقت آذرخشی میان رگ هایم چونان سرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها گفتن دوستت دارم ! آنـقدر ساده است که می شود آن را از هر رهگذری شنید  اما فهمش  یکی از سخت ترین کارِهای دنیاست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق دوستت دارم های ناقصی هستم که به میانه نرسیده فراموششان می‌کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه از تو دورم کرده‌اند کلمات!  کاش جای این‌همه شعر فقط نوشته بودم: دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی بشنوی بمانی آمدی شنیدی، رفتی! حالا سال‌هاست دیگر کسی از لب‌هام نشنیدَه‌ست: “دوستت دارم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته‌ای من مانده‌ام و این طوطیِ دروغ‌گوو! که هِی تکرار می‌کند: دوستت دارم، دوستت دارم،…