بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند دوستت دارم هایت را قبلا به پای کسی ریخته باشی یا نه وقتی این تفنگ با آخرین تیرش هم مرا خواهد کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند، که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم سخن ات شعر است خاموشی ات شعر و عشقت آذرخشی میان رگ هایم چونان سرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت دنیا داشتن کسى ست که دوست داشتن را بلد است به همین سادگى …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگى یک بوسه بوى خوش یک پیراهن و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده یک جور خوبى حال آدم را عوض مى کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملافه را می تکانم از پنجره چند حرف از دوستت دارم هایت به کوچه می ریزد چند حرف را باد می برد می ماند فقط اسمم که بر منقار کوچک گنجشکی روی سیمهای برق برق می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و نگرانم روزی بگذرد که تو تن زندگی ام را نلرزانی و در شعر من انقلابی بر پا نکنی و واژگانم را به آتش نکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم که این ها را می نویسم دوستت دارم که کلمه ها را درک می کنم دوستت دارم چون خودت هستی دوستت دارم چرا که جهان را دوست دارم چرا که عاشق آدم ها شده ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به هم به تمام دوستت دارم های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و آنها را بلعیدیم فقط و فقط برای اینکه نشان دهیم منطقی هستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی دوستت داشتم! می دانی اشتباه از کجا بود؟ اشتباه از تو نبود، از من بود! هر جا رنجیدم، به رویت نیاوردم لبخند زدم! فکر کردی درد ندارد، محکم تر زدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدنت را برای ماندنت دوست دارم انگور شیرین است اما شراب چیز دیگری‌ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبـایـد چـیـزی را دوسـت بـداری . . هـمـیـن بـهـانـه هـای کـوچـک بـرای زنـده مـانـدنـت بـعـد هـا تـو را خـواهـنـد کـُشـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !! ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ؟ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ ….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین بهانه بود! فرهاد تیشه می زد تا نشنود، صدای مردمانی را که در گوشش می خواندند: دوستت ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازمانده ی آخرین نسل معشوقان جهانی بدون بوس و کنار بدون آغوش… شاید حتی وجود نداشته باشی! بی اینهمه اما هنوز دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شب نشده خورشید را … لای موهایت می گذارم و عاشق می شوم فردا برای گفتن دوستت دارم دیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی فکــــر میکنـــم کــار تـــو “ســـــخــــت تر” از مـــن است !! مـــــن یـــــک دنـــیا دوستتــــــــ دارم … و تو زیر بـــار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمیکنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند دوستت دارم هایت را قبلا به پای کسی ریخته باشی یا نه وقتی این تفنگ با آخرین تیرش هم مرا خواهد کشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند، که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم سخن ات شعر است خاموشی ات شعر و عشقت آذرخشی میان رگ هایم چونان سرنوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت دنیا داشتن کسى ست که دوست داشتن را بلد است به همین سادگى …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى براى روزهاى تلخ بى حوصلگى یک بوسه بوى خوش یک پیراهن و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده یک جور خوبى حال آدم را عوض مى کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملافه را می تکانم از پنجره چند حرف از دوستت دارم هایت به کوچه می ریزد چند حرف را باد می برد می ماند فقط اسمم که بر منقار کوچک گنجشکی روی سیمهای برق برق می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم و نگرانم روزی بگذرد که تو تن زندگی ام را نلرزانی و در شعر من انقلابی بر پا نکنی و واژگانم را به آتش نکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم که این ها را می نویسم دوستت دارم که کلمه ها را درک می کنم دوستت دارم چون خودت هستی دوستت دارم چرا که جهان را دوست دارم چرا که عاشق آدم ها شده ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم به هم به تمام دوستت دارم های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و آنها را بلعیدیم فقط و فقط برای اینکه نشان دهیم منطقی هستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی دوستت داشتم! می دانی اشتباه از کجا بود؟ اشتباه از تو نبود، از من بود! هر جا رنجیدم، به رویت نیاوردم لبخند زدم! فکر کردی درد ندارد، محکم تر زدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدنت را برای ماندنت دوست دارم انگور شیرین است اما شراب چیز دیگری‌ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـبـایـد چـیـزی را دوسـت بـداری . . هـمـیـن بـهـانـه هـای کـوچـک بـرای زنـده مـانـدنـت بـعـد هـا تـو را خـواهـنـد کـُشـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !! ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ؟ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ ….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین بهانه بود! فرهاد تیشه می زد تا نشنود، صدای مردمانی را که در گوشش می خواندند: دوستت ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازمانده ی آخرین نسل معشوقان جهانی بدون بوس و کنار بدون آغوش… شاید حتی وجود نداشته باشی! بی اینهمه اما هنوز دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شب نشده خورشید را … لای موهایت می گذارم و عاشق می شوم فردا برای گفتن دوستت دارم دیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی فکــــر میکنـــم کــار تـــو “ســـــخــــت تر” از مـــن است !! مـــــن یـــــک دنـــیا دوستتــــــــ دارم … و تو زیر بـــار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمیکنی