بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو می دانی “دوستت دارم” کافیست … بگذار خفه کند خودش را دنیـا................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت می خواهد سرد باشی اما گرم لبخند بزنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اونی که همه باشن، اون نباشه.. انگاري هيچ کس نيست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق ِ مُد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است "خوب ها" دوست داشتنی اند مثل " تـــــــــ♥ـــــــو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی درنگ است وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی هایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن امروزم دنباله ی ستاره ی چشم هایت است که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز ملی گلها ست روزت مبارک این پیام رو برای تمام کسانی که عطر شون رو دوست داری بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده شوخی شوخی به چشام نگاه کنی تا بفهمی جدی جدی چقدر دوستت دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیره وقتی که تازه می فهمی اونی که از همه ساکت تر بود بیشتر از همه دوستت داشت  ولی … تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشتیاق اولین دانه برف به تحمل آخرین برگ پاییز به گرمای تن خورشید و به زیبایی آسمان شب قسم می خورم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت می نویسم دوستـت دارم نگو که تکراریسـت شاید روزی رسد که هرگز تکرار نشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو می دانی “دوستت دارم” کافیست … بگذار خفه کند خودش را دنیـا................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت می خواهد سرد باشی اما گرم لبخند بزنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اونی که همه باشن، اون نباشه.. انگاري هيچ کس نيست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.. اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل دنیای مــن اگر تــو باشی هستم اگر نباشی نیستـــــــــــــــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه طبق ِ مُد دوستت دارم نه به حکم سنت! همه چیز بنا بر فطرت است "خوب ها" دوست داشتنی اند مثل " تـــــــــ♥ـــــــو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را می داند و باز هم دوستم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی درنگ است وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی هایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن امروزم دنباله ی ستاره ی چشم هایت است که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز ملی گلها ست روزت مبارک این پیام رو برای تمام کسانی که عطر شون رو دوست داری بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده شوخی شوخی به چشام نگاه کنی تا بفهمی جدی جدی چقدر دوستت دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دیره وقتی که تازه می فهمی اونی که از همه ساکت تر بود بیشتر از همه دوستت داشت  ولی … تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن وقت لازم است اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشتیاق اولین دانه برف به تحمل آخرین برگ پاییز به گرمای تن خورشید و به زیبایی آسمان شب قسم می خورم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت می نویسم دوستـت دارم نگو که تکراریسـت شاید روزی رسد که هرگز تکرار نشود