بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خاطراتم همه نارنجی اند وخش خش برگ های مست پاییزآوای قشنگ آرزوهای من است. . . پاییزمن،فصل رفتن های بی هدف ازجاده های دلتنگی!‏ . . .سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی… ‏. یه دوست خل وچل مثه خودت داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست یکدیگر را یاد کنیم نه برای نیاز… نه از روی اجبار و نه از روی تنهایی فقط برای اینکه ارزشش را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگین میگویم بسه دیگه بزرگ شدی گاهی هم دوستی میشوم مهربان.. دستش را میگیرم میبرمش ب باغ رویاها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم گاهی مادری میشوم مهربان.. دست نوازش بر سرش میکشم میگویم غصه نخور میگذره برای دلم گاهی بدر میشوم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان رفت شقایق دل داغی دارد ..شاپرک در بغل شمع چ حالی دارد … آنقدر محو تماشای قفس ها شده ایم..یادمان رفت ک یاد عزیزان چ صفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺳــﺘــهــ ﺑـﻌــﻀــے ﺟـﺎﻫـﺎ ﻏـﺮﻭﺭمــ ﺧــﻢ ﺷـــﺪﻩ ولــے… بــهــ ﺫﺍﺕـــ پاکـــمـــ ﻗــﺴــــﻢـــ ﻧﻤــےزارمـ ﺑـــﺸــﻜـﻨـﻪــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خاطراتم همه نارنجی اند وخش خش برگ های مست پاییزآوای قشنگ آرزوهای من است. . . پاییزمن،فصل رفتن های بی هدف ازجاده های دلتنگی!‏ . . .سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی… ‏. یه دوست خل وچل مثه خودت داشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست یکدیگر را یاد کنیم نه برای نیاز… نه از روی اجبار و نه از روی تنهایی فقط برای اینکه ارزشش را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشمگین میگویم بسه دیگه بزرگ شدی گاهی هم دوستی میشوم مهربان.. دستش را میگیرم میبرمش ب باغ رویاها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دلم گاهی مادری میشوم مهربان.. دست نوازش بر سرش میکشم میگویم غصه نخور میگذره برای دلم گاهی بدر میشوم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان رفت شقایق دل داغی دارد ..شاپرک در بغل شمع چ حالی دارد … آنقدر محو تماشای قفس ها شده ایم..یادمان رفت ک یاد عزیزان چ صفایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺳــﺘــهــ ﺑـﻌــﻀــے ﺟـﺎﻫـﺎ ﻏـﺮﻭﺭمــ ﺧــﻢ ﺷـــﺪﻩ ولــے… بــهــ ﺫﺍﺕـــ پاکـــمـــ ﻗــﺴــــﻢـــ ﻧﻤــےزارمـ ﺑـــﺸــﻜـﻨـﻪــ