بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دل خود را به زندان رفاقت داده ایم آشنایان را سلامی از رفاقت داده ایم گر به ظاهر در پی احوال یاران نیستیم در حریم امن دل یاد عزیزان بوده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از دست دادن عزیزی خیلی هم بد نمیتونه باشه. این پایان قصه نیست.میشه اون اتفاقه بد بشه سکوی پرش زندگی. سلامتی همه ی اونایی که رفتنشون به نفعمون بود…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه نه فریاد و نه سکوت……. آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : خدایا من فقط تــــو رو دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دلشون مثل ورقه ی ما شاگرد تنبلا پاک و سفیده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هیچ کس نمیر، حتی اگر برات تب کنه! اون تبش بند میاد خوب میشه ولی تو مرده به حساب میای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری مشکل از آنجایی شروع شد که دهه ی شصتی عاشق دهه ی هفتادی شد!! . او دل می بست و نمیدانست دهه ی شصت فقط برای تست آفریده شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون دوستایی که به کاربران برتر میگن الاف همونایی هستن که همیشه ته کلاس مینشستن و به شاگرد زرنگای کلاس میگفتن خرخون ^ـــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توخوبی… آنقدرخوب که هوابا توخوب میشود؛ اصلا”هوا…به هوای توخوب میشود*…*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنیم رنگین کمان باشیم ، در آسمان ابری یک دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدات نیست… تصویرت هم همینطور… اما معرفتت انتن میده قد اسمون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم: بزن بسلامتی پت و مت! گفت: حتمابه خاطراینکه خیلی خنده دارن، گفتم نه، بخاطر اینکه دنیا رو هم خراب کنن، هم دیگه رو خراب نمیکنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر سرزمینم، دلگیر نشو از نبودن “روز پسر” در تقویم تو از کودکی مَردانه بزرگ شده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــایی که هر روز حــــــــالتو میپـــــــرسن زیـــــــــادن … ولــــــی دم ٍ اونـــــــایی گــــــرم که میتـــــونی بشـــــون بگـــــــــی : ” خــــــــــوب نیستـــــــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اینقدر رمانتیک میشم ، که فکر میکنم باید با خــودم ازدواج کـنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ترس های بچگیم این بود وقتی هندونه را با تخمه‌اش میخوریم نکنه تخمه‌اش تو شکمم سبز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد تنهایی بدتر… درد دیدن پیر شدن بابا مامان مونه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوستانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دل خود را به زندان رفاقت داده ایم آشنایان را سلامی از رفاقت داده ایم گر به ظاهر در پی احوال یاران نیستیم در حریم امن دل یاد عزیزان بوده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از دست دادن عزیزی خیلی هم بد نمیتونه باشه. این پایان قصه نیست.میشه اون اتفاقه بد بشه سکوی پرش زندگی. سلامتی همه ی اونایی که رفتنشون به نفعمون بود…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه نه فریاد و نه سکوت……. آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : خدایا من فقط تــــو رو دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دلشون مثل ورقه ی ما شاگرد تنبلا پاک و سفیده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هیچ کس نمیر، حتی اگر برات تب کنه! اون تبش بند میاد خوب میشه ولی تو مرده به حساب میای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری مشکل از آنجایی شروع شد که دهه ی شصتی عاشق دهه ی هفتادی شد!! . او دل می بست و نمیدانست دهه ی شصت فقط برای تست آفریده شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون دوستایی که به کاربران برتر میگن الاف همونایی هستن که همیشه ته کلاس مینشستن و به شاگرد زرنگای کلاس میگفتن خرخون ^ـــ^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توخوبی… آنقدرخوب که هوابا توخوب میشود؛ اصلا”هوا…به هوای توخوب میشود*…*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کنیم رنگین کمان باشیم ، در آسمان ابری یک دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدات نیست… تصویرت هم همینطور… اما معرفتت انتن میده قد اسمون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم: بزن بسلامتی پت و مت! گفت: حتمابه خاطراینکه خیلی خنده دارن، گفتم نه، بخاطر اینکه دنیا رو هم خراب کنن، هم دیگه رو خراب نمیکنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر سرزمینم، دلگیر نشو از نبودن “روز پسر” در تقویم تو از کودکی مَردانه بزرگ شده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــایی که هر روز حــــــــالتو میپـــــــرسن زیـــــــــادن … ولــــــی دم ٍ اونـــــــایی گــــــرم که میتـــــونی بشـــــون بگـــــــــی : ” خــــــــــوب نیستـــــــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اینقدر رمانتیک میشم ، که فکر میکنم باید با خــودم ازدواج کـنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از ترس های بچگیم این بود وقتی هندونه را با تخمه‌اش میخوریم نکنه تخمه‌اش تو شکمم سبز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد تنهایی بدتر… درد دیدن پیر شدن بابا مامان مونه