بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا ای بی مروت غمم دادی و غم خوارم نکردی سر و کارت به فردای قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا بودم شکایت میکرد باوفا شدم خیانت میکرد مهربان شدم رهایم کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا ای بی مروت غمم دادی و غم خوارم نکردی سر و کارت به فردای قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا بودم شکایت میکرد باوفا شدم خیانت میکرد مهربان شدم رهایم کرد