بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سرگرمِ "اوقات فراغت" بودم، که فکری به حالِ ... "روزهای فراقت" نکردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه ها بی وفا نیستند! این مسافرانند که گاهی فراموش می کنند اولین محل عزیمتشان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صدامو میشنوی دیگه ازم جدا نشو دنیا بهم وفا نکرد تو دیگه بی وفا نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم از راز نگوید… گر هم گفت فقط از درد جدایی تو گوید………!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا دیدی که جانانم چها کرد؟ وفا کردم، جفا اون بی وفا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاشو گرفتم گفت :چقد دستات عوض شده، تو چشام اشک جمع شدو گفتم :بی وفا دستای من عوض نشده تو به دستای یکی دیگه عادت کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمید میخوامش، خندید و رفت / التماس رو تو چشام دید و رفت / با تمام خوبیهام اون بی وفا / رنگ غم تو چشام پاشیدو رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین کام میگیری مردی…! دراین سرمای خیابان به یاد کدامین بی وفا، خاطراتت را دود میکنی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم نه حوصله ات را وب سایت امیر اف بی ولی با این همه گاه گاهی دلم هوای تو را می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بی وفا؟ برگرد ببین آیینه، عکس تو را قاب کرد مرا نشان نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بی وفا رسم وفا رسم وفا از غم نیاموزی چرا غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را مبتلایت کرده بودم خودم را خاک پایت کرده بودم ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا یعنی این که: بعد از رفتنت نازنینم حتی نگذاشتم کسی بفهمد مرا دور زدی بی وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو آنقدر دویدم که دیگر برای همراه شدن با تو نفسی برایم باقی نماند و من از تو جا ماندم آخه بی وفایی یه ذره برام صبر میکردی تا نفسم چاق شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکس دل سپردم بی وفا شد چون پابندش شدم از من جدا شد نمیدانم از اول بی وفا بود یا که من نازش را کشیدم بی وفا شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سرگرمِ "اوقات فراغت" بودم، که فکری به حالِ ... "روزهای فراقت" نکردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه ها بی وفا نیستند! این مسافرانند که گاهی فراموش می کنند اولین محل عزیمتشان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صدامو میشنوی دیگه ازم جدا نشو دنیا بهم وفا نکرد تو دیگه بی وفا نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبهایم از راز نگوید… گر هم گفت فقط از درد جدایی تو گوید………!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا دیدی که جانانم چها کرد؟ وفا کردم، جفا اون بی وفا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستاشو گرفتم گفت :چقد دستات عوض شده، تو چشام اشک جمع شدو گفتم :بی وفا دستای من عوض نشده تو به دستای یکی دیگه عادت کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمید میخوامش، خندید و رفت / التماس رو تو چشام دید و رفت / با تمام خوبیهام اون بی وفا / رنگ غم تو چشام پاشیدو رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین کام میگیری مردی…! دراین سرمای خیابان به یاد کدامین بی وفا، خاطراتت را دود میکنی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا این روزها نه مجالی برای دلتنگی دارم نه حوصله ات را وب سایت امیر اف بی ولی با این همه گاه گاهی دلم هوای تو را می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بی وفا؟ برگرد ببین آیینه، عکس تو را قاب کرد مرا نشان نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بی وفا رسم وفا رسم وفا از غم نیاموزی چرا غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را مبتلایت کرده بودم خودم را خاک پایت کرده بودم ندانستم بی وفا هستی وگرنه همان اول رهایت کرده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا یعنی این که: بعد از رفتنت نازنینم حتی نگذاشتم کسی بفهمد مرا دور زدی بی وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو آنقدر دویدم که دیگر برای همراه شدن با تو نفسی برایم باقی نماند و من از تو جا ماندم آخه بی وفایی یه ذره برام صبر میکردی تا نفسم چاق شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکس دل سپردم بی وفا شد چون پابندش شدم از من جدا شد نمیدانم از اول بی وفا بود یا که من نازش را کشیدم بی وفا شد