بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دل شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبر مرگم را شنیدی در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته : ساده بودم ، باختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا را بی خیال زمین جواب نمی دهد دیگر دل به آسمان زده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم “نکردیم” لعنتی ، چقدر مهربان رفتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت احساسم سالهاست خشکیده است دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی دانستم معنیِ هرگز را … تو چرا بازنگشتی دیگر ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شلیک کن قبل از آنکه به دیگری بگویی : دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم وقتی که تب می کردم از ندیدنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب تولدم من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحل دریای غم قایقی میسازم از دلواپسی بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت یک مسافر از دیار بی کسی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دل شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خبر مرگم را شنیدی در پی مزاری باش که بر سنگش نوشته : ساده بودم ، باختم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا را بی خیال زمین جواب نمی دهد دیگر دل به آسمان زده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم “نکردیم” لعنتی ، چقدر مهربان رفتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت احساسم سالهاست خشکیده است دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی دانستم معنیِ هرگز را … تو چرا بازنگشتی دیگر ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شلیک کن قبل از آنکه به دیگری بگویی : دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم وقتی که تب می کردم از ندیدنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب تولدم من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحل دریای غم قایقی میسازم از دلواپسی بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت یک مسافر از دیار بی کسی