بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دل شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم زير قول دلم آيا بزنم يا نزنم ( قیصرامین پور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتى اما همه چیز را در آغوش من جا گذاشتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدمِ نرفتنم آدمِ دوست موندن یا اصلا آدمِ دیر رفتنم ولی خیلی دیر ! اما وقتی برم دیگه آدمِ برگشتن نیستم آدمِ مثل قبل شدن نیستم باور کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کوتاه است و فراموشی چـــــــــــــــــــقدر طـــــــــــــــــــولانی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذار لطفا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سکوت چه زیباست وقتی میدانی همه دروغ می گویند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ! ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ هیچکس ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام فنجان های قهوه دروغ می گفتند تو بر نمی گردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻧﺖ مثل ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـــــــــﯽ ﺧـــــــــﺒـــــــــﺮ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود خودت را به طوفان بزنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی نبودنت میکوبـد بر دلم اگر نیایی همین روزها ویرانه میشوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنم در حسرت خواستنت تمام شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرند سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند ! نیستی و حالا این قاتلان زنجیره ای شده اند بختک جان دیوارهای این شهر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دل شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم زير قول دلم آيا بزنم يا نزنم ( قیصرامین پور)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتى اما همه چیز را در آغوش من جا گذاشتى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدمِ نرفتنم آدمِ دوست موندن یا اصلا آدمِ دیر رفتنم ولی خیلی دیر ! اما وقتی برم دیگه آدمِ برگشتن نیستم آدمِ مثل قبل شدن نیستم باور کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کوتاه است و فراموشی چـــــــــــــــــــقدر طـــــــــــــــــــولانی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی دست از سرم بردار و سر بر شانه ام بگذار لطفا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سکوت چه زیباست وقتی میدانی همه دروغ می گویند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ… ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ! ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ هیچکس ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام فنجان های قهوه دروغ می گفتند تو بر نمی گردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻧﺖ مثل ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـــــــــﯽ ﺧـــــــــﺒـــــــــﺮ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد به خاطر کسی که با نسیمی میرود خودت را به طوفان بزنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی نبودنت میکوبـد بر دلم اگر نیایی همین روزها ویرانه میشوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنم در حسرت خواستنت تمام شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است تحمل ثانیه هایی که نمیگذرند سخت است تحمل شب هایی که صبح نمیشوند سخت است تحمل زخم زبان هایی که هر روز تلخ تر میشوند سخت است تحمل آدم هایی که هر روز از خدا دور تر میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتان من به گره خوردن با انگشتان تو عادت داشته اند ! نیستی و حالا این قاتلان زنجیره ای شده اند بختک جان دیوارهای این شهر