بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم پیششان سر بر نمی آرم ، رعایت می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آسمان پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من ، من از خودم سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه نیت خوبیست زیستن اما خوشا که دست به تصمیم دیگری بزنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی و گریه می آید مرا ساعتی بنشین که باران بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه وش از عشق تو در آتشم امشب میسوزم و با این همه سوزش خوشم امشب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسته راه نفسم بغض و دلم شعله ور است چون یتیمی که به او فحش پدر داده کسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه ی “عشق” مصیبت دارند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، بازیست نه بازی که مرا مات کنی نازنیا دل من صفحه شطرنج که نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی تحمل غم و تا کی خدا خدا ؟ دیگر ز یاد برده گمانم مرا خدا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که به دلشکستگان نزدیکیم ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل امّا چه غم ، غمی که خدا می دهد به دل ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازارم ز خود هرگز دلی را که می ترسم در او جای تو باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هجرِ یار دیده ام و باز زنده ام این شرطِ عاشقی نبود ، خاک بر سرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلای عشق را جز عاشقِ شیدا نمی داند به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمعم شکفته بود که خندد به روی تو افسوس ای شکوفه ی خندان نیامدی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم پیششان سر بر نمی آرم ، رعایت می کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با میگذرد ، میگذرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آسمان پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من ، من از خودم سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه نیت خوبیست زیستن اما خوشا که دست به تصمیم دیگری بزنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روی و گریه می آید مرا ساعتی بنشین که باران بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه وش از عشق تو در آتشم امشب میسوزم و با این همه سوزش خوشم امشب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسته راه نفسم بغض و دلم شعله ور است چون یتیمی که به او فحش پدر داده کسی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست همه با قافیه ی “عشق” مصیبت دارند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، بازیست نه بازی که مرا مات کنی نازنیا دل من صفحه شطرنج که نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی تحمل غم و تا کی خدا خدا ؟ دیگر ز یاد برده گمانم مرا خدا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که به دلشکستگان نزدیکیم ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل امّا چه غم ، غمی که خدا می دهد به دل ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازارم ز خود هرگز دلی را که می ترسم در او جای تو باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هجرِ یار دیده ام و باز زنده ام این شرطِ عاشقی نبود ، خاک بر سرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلای عشق را جز عاشقِ شیدا نمی داند به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمعم شکفته بود که خندد به روی تو افسوس ای شکوفه ی خندان نیامدی !