بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست تو مرا باز رسانی به یقینم کافیست قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو گهگاهی که تو یادم بکنی هم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی سوال کردم از خدا نشان خانه تو را سکوت کرد و در سکوت شکستم و نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست ارادت به تو داده ست دلم دامان طرب ز کف نهاده ست دلم ره یافته در زلف دلآویز کجت القصه به راه کج فتاده ست دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی ؟ می باشد و می باشد و می باشد و می من باشم و من باشم و من باشم و من وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هجر تو نصیبم ای دل افروز مباد بر جان من این آتش جانسوز مباد آن روز که من پیش توام شب نشود وان شب که تو در پیش منی روز مباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه فرهاد شود در ره عشق همه کس در نظرش شیرین است تهمت کفر به عاشق نزنید عاشقی پاکترین آیین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامت خمیده گشت و پر از چین شده است روی پیر زمان شدیم ، درین نو بهار عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل دیوانه ام دیوانه تر دانی که کیست؟ من که دایم در علاج این دل دیوانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت آن هم صنمی بهر پرستیدن من شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به طریقی دل ما می شکند بیگانه جدا دوست جدا می شکند بیگانه اگر می شکند حرفی نیست من در عجبم دوست چرا می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشادی ما گر سبب شادی غیر است شادم که بمانم من و ناشاد بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آمد ز در و می زد و سرمست برفت فرصتی بود ولی حیف که از دست برفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را به دل هرگز نمی کردم خیال آشنایی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثبت نام عاشقان در دفتر دیوانگی است حاصل این عاشقی از جان و تن بیگانگی است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست تو مرا باز رسانی به یقینم کافیست قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو گهگاهی که تو یادم بکنی هم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار برکه دلم نشستم و نیامدی دوباره در سکوت خود شکستم و نیامدی سوال کردم از خدا نشان خانه تو را سکوت کرد و در سکوت شکستم و نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست ارادت به تو داده ست دلم دامان طرب ز کف نهاده ست دلم ره یافته در زلف دلآویز کجت القصه به راه کج فتاده ست دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی ؟ می باشد و می باشد و می باشد و می من باشم و من باشم و من باشم و من وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هجر تو نصیبم ای دل افروز مباد بر جان من این آتش جانسوز مباد آن روز که من پیش توام شب نشود وان شب که تو در پیش منی روز مباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه فرهاد شود در ره عشق همه کس در نظرش شیرین است تهمت کفر به عاشق نزنید عاشقی پاکترین آیین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامت خمیده گشت و پر از چین شده است روی پیر زمان شدیم ، درین نو بهار عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دل دیوانه ام دیوانه تر دانی که کیست؟ من که دایم در علاج این دل دیوانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت آن هم صنمی بهر پرستیدن من شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به طریقی دل ما می شکند بیگانه جدا دوست جدا می شکند بیگانه اگر می شکند حرفی نیست من در عجبم دوست چرا می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشادی ما گر سبب شادی غیر است شادم که بمانم من و ناشاد بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم کس خنده ای هرگز مدید الا مگر در میان گریه بر احوال خود خندیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آمد ز در و می زد و سرمست برفت فرصتی بود ولی حیف که از دست برفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را به دل هرگز نمی کردم خیال آشنایی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثبت نام عاشقان در دفتر دیوانگی است حاصل این عاشقی از جان و تن بیگانگی است