بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند ان نباش که نشنید یا شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال وفال ومال وحال واصل ونسل وتخت وبخت بادت اندر شهریاری برقرار وبردوام سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ در فال هایش هنوز اصرار دارد که خبر خوشی در راه است تو کجای دنیای منی که هنوز در راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای گدایان خرابات خدا یار شماست چشم انعام مدارید ز انعامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش که مگو حال دل سوخته با خامی چند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمار شد عاقبت با اشک و غم کوه امیدم کاه شد؟ گفته بودی یوسف گمگشته بازاید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که من زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از آتش دل چون خم می در جوشم مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم قصد جان است طمع در لب جانان کردن تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلپسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند ان نباش که نشنید یا شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال وفال ومال وحال واصل ونسل وتخت وبخت بادت اندر شهریاری برقرار وبردوام سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ در فال هایش هنوز اصرار دارد که خبر خوشی در راه است تو کجای دنیای منی که هنوز در راهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای گدایان خرابات خدا یار شماست چشم انعام مدارید ز انعامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش که مگو حال دل سوخته با خامی چند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بیمار شد عاقبت با اشک و غم کوه امیدم کاه شد؟ گفته بودی یوسف گمگشته بازاید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود از خدا می طلبم تا به سرم باز آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که من زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از آتش دل چون خم می در جوشم مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم قصد جان است طمع در لب جانان کردن تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت