بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود!!! ولــــــــــــــــــــی تو... هیچ کجا نیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدتر ها فیزیک ثابت میکند باران ک میبارد جای خالــ ـ ــ ـ ــ ـ ــی آدم ها بیشتر میشود!!! :((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم دلتنگ روز های که می یومدی مغازم ... یک ساعت منتظر میموندی تا خلوت شه باهام حرف بزنی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست! لحظه های بی خبری پر از دلتنگی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی قرار بود اسم کوچولویمان را عسل بگذاریم یادت هست عسل ما حالا شده است ساحل دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا آدم آنچنان دلتنگ می‌شه،که اگه اونی که نیست بفهمه ، از نبودش خودش خجالت میکشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها میروند چون بهانه ای برای ماندن ندارند همان آدمها بر میگردن چون میفهمند برای ماندن بهانه لازم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوست دارم که یعضی وقتا یادم میره تو دوستم نداری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن .. من هنوز همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی آسمان را به زمین میدوختی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنای سرمستی مدان انکه میخندد غمش بی انتهاست.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر احمقانه است از یک قهوه ی تلخ انتظار فال شیرین داشتن … . . خدایا یا فریاد گلویم را بگیر یا بغض گلویم را … هر کدام راه دیگری را بسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کجا باید می دانستم؟! در هیچ فرهنگ لغتی ذکر نشده بود ، "دوستت دارم" ، معنی اش ماندگار نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین امشب یه دنیا رو به عشق تو صدا کردم.... واسه برگشتنت عشقم یه عمری رو دعا کردم .... نمیدونی که دور از تو چه دنیای بدی دارم ..... بدون تو ازین دنیا و ازین شهر بیزارم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط با من باش من قول میدهم با خودم هم قطع رابطه کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت ، آنوقت به او میگفتم : یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمی توانم فرو بدهم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي دلش براي خودم كلبه اي ساختم هنوز مستقر نشده بودم كه يكي در زد وگفت چكشت را به من قرض ميدهي .نميداني چرا كلبه برسرم خراب شد؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود!!! ولــــــــــــــــــــی تو... هیچ کجا نیستی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعدتر ها فیزیک ثابت میکند باران ک میبارد جای خالــ ـ ــ ـ ــ ـ ــی آدم ها بیشتر میشود!!! :((((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم دلتنگ روز های که می یومدی مغازم ... یک ساعت منتظر میموندی تا خلوت شه باهام حرف بزنی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست! لحظه های بی خبری پر از دلتنگی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی قرار بود اسم کوچولویمان را عسل بگذاریم یادت هست عسل ما حالا شده است ساحل دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا آدم آنچنان دلتنگ می‌شه،که اگه اونی که نیست بفهمه ، از نبودش خودش خجالت میکشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها میروند چون بهانه ای برای ماندن ندارند همان آدمها بر میگردن چون میفهمند برای ماندن بهانه لازم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر دوست دارم که یعضی وقتا یادم میره تو دوستم نداری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مرا یاد کن .. من هنوز همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی آسمان را به زمین میدوختی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنای سرمستی مدان انکه میخندد غمش بی انتهاست.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر احمقانه است از یک قهوه ی تلخ انتظار فال شیرین داشتن … . . خدایا یا فریاد گلویم را بگیر یا بغض گلویم را … هر کدام راه دیگری را بسته اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کجا باید می دانستم؟! در هیچ فرهنگ لغتی ذکر نشده بود ، "دوستت دارم" ، معنی اش ماندگار نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین امشب یه دنیا رو به عشق تو صدا کردم.... واسه برگشتنت عشقم یه عمری رو دعا کردم .... نمیدونی که دور از تو چه دنیای بدی دارم ..... بدون تو ازین دنیا و ازین شهر بیزارم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط با من باش من قول میدهم با خودم هم قطع رابطه کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چه کسی این سرنوشت را برایم بافت ، آنوقت به او میگفتم : یقه را آنقدر تنگ بافته ای که بغضهایم را نمی توانم فرو بدهم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي دلش براي خودم كلبه اي ساختم هنوز مستقر نشده بودم كه يكي در زد وگفت چكشت را به من قرض ميدهي .نميداني چرا كلبه برسرم خراب شد؟