بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا پاپتی میخواند...! آنکه کفشهایم در راهش پاره شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی بــَـرآے تـــــــو… نــِمـیـدآنـم چـِـطـور مـیگـُذَرد…! امــآ بــــرآے مــن… اِنـْگــآر… خَـنـجـَر بـَـر گـَلـویـَم گــُذاشـتـہ انـد… امــآ نـِمـیـبُـرنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبینم یه وقت ناراحت از من بری یه گوشه بغض کنی مگه من مردم که بهم میگی دیگه غریبو داغونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسی فرصت دیدن داریم،تا ته کوچه فقط حق دویدن داریم،نشکندپشت دل مازغم حادثه ها،مثل یک بید فقط حق خمیدن داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را نگیر از من بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صاف راه نمیروم.... مهم نیست بگویند : سالم نیستم! مهم این است کـــــــــــــــــــــــــه.... تـــــو میدانی غـــــم نــبـودنــت کمرم را خم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی دلم برایت یک ذرّه شده امّا هیچ غلطی نمی توانم بکنم فقط نشستم حلقه های سیگارم رو میشمرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی: روبروی دریا ایستاده باشی و خاطرات یک خیابان خفه ات کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست..  دلتنگی یعنی تو نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شكسته ام هزاران دل خواهم شكست....گناهش گردن كسي كه دل مراشكست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم از هم دور باشیم، باز بهم نزدیکیم !  بالا رو نگاه کن.. هر دو زیر یک آسمانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار سیگار را بکش، از طرفی که می سوزد ؛ تا بدانی چه میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد باقي عمرم رو بدم فقط يه شب از اون شبايي كه الكي خودم رو به ترسيدن ميزدم تا بتونم تو بغل مادرم بخوابم رو داشته باشم.سلامتي همه مادرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسهایم که تنگ می شد می بخشیدم به این و آن. ولی دل تنگم را حالا چه کسی می خواهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن تنهاترين آدماي دنيا كساني هستند كه هيچ چيز واسه دوس داشتن ندارن جديدن من فقط دوس دارم نباشم يعني تنها نيستم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوطی های رنگ را به دیوار می پاشم،بیهوده است،تصویر توپاک شدنی نیست از روی دیوار نگاهم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا پاپتی میخواند...! آنکه کفشهایم در راهش پاره شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی بــَـرآے تـــــــو… نــِمـیـدآنـم چـِـطـور مـیگـُذَرد…! امــآ بــــرآے مــن… اِنـْگــآر… خَـنـجـَر بـَـر گـَلـویـَم گــُذاشـتـہ انـد… امــآ نـِمـیـبُـرنـد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبینم یه وقت ناراحت از من بری یه گوشه بغض کنی مگه من مردم که بهم میگی دیگه غریبو داغونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گمانم نفسی فرصت دیدن داریم،تا ته کوچه فقط حق دویدن داریم،نشکندپشت دل مازغم حادثه ها،مثل یک بید فقط حق خمیدن داریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را نگیر از من بگذار من هم مثل سهراب بگویم دلخوشی ها کم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صاف راه نمیروم.... مهم نیست بگویند : سالم نیستم! مهم این است کـــــــــــــــــــــــــه.... تـــــو میدانی غـــــم نــبـودنــت کمرم را خم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی دلم برایت یک ذرّه شده امّا هیچ غلطی نمی توانم بکنم فقط نشستم حلقه های سیگارم رو میشمرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ یعنی: روبروی دریا ایستاده باشی و خاطرات یک خیابان خفه ات کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست..  دلتنگی یعنی تو نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شكسته ام هزاران دل خواهم شكست....گناهش گردن كسي كه دل مراشكست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم از هم دور باشیم، باز بهم نزدیکیم !  بالا رو نگاه کن.. هر دو زیر یک آسمانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار سیگار را بکش، از طرفی که می سوزد ؛ تا بدانی چه میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد باقي عمرم رو بدم فقط يه شب از اون شبايي كه الكي خودم رو به ترسيدن ميزدم تا بتونم تو بغل مادرم بخوابم رو داشته باشم.سلامتي همه مادرا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسهایم که تنگ می شد می بخشیدم به این و آن. ولی دل تنگم را حالا چه کسی می خواهد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن تنهاترين آدماي دنيا كساني هستند كه هيچ چيز واسه دوس داشتن ندارن جديدن من فقط دوس دارم نباشم يعني تنها نيستم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوطی های رنگ را به دیوار می پاشم،بیهوده است،تصویر توپاک شدنی نیست از روی دیوار نگاهم...