بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه رابطه ای بین نبودنت بارنگ هابود...؟ دلتنگت که میشدم زندگیم سیاه میشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سبز ترين واژه ي ملموس غغروبم کاش در اين وسعت سبز يک نفر درد مرا ميفهميد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی که تو را دور زد حالم خوب است اما گذشته ام درد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ هنوز اصرار دارد... خبر خوشی در راه است! تو کجای دنیای منی که هر چه می آیی نمیرسی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار در گوشت بگویم " میخواهمت " این خلاصه همه حرفهای عاشقانه دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم... نــــــــــــــــــــــــــــــــــه فقط دلتنگی سنگین است همیــــــــــــــــــــــــــــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان حریفم نمی شود! هنوز هم گرمم می کند ، خاطراتت را مرور کردن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدايا تو خود فرمــــودي ك نـــــا امــــــــــيدي كفر اســـت و من اطاعــــــت كردم و فرمــــان تــــــو بردم ...بــــس ناامـــــيدم نـــــكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاست که باعث میشه آدما دلتنگ بشن به خاطر خوبیهات یه عالمه دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺏ ﻣﯿﺎﯾﺪ، ﺩﺭ ﺣﻮﺽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻢ ﭺ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯾﯽ ؟  ﺍﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ .... ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ...؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون عشقی که وقتی میبینه عشقش غم داره،دردای خودشو میندازه زیر پاشو میگه،عزیزم نبینم غمت رو......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاست که باعث میشه آدم دلتنگ بشه به خاطره خوبیات  یه عالمه دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﯾﻪ . . . . ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﮐﺎﻓﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی . .  ولی برای من گران تمام شدی لعنتی.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر وقت دارم برای تو  و چقدر وقت نداری برای من .... و چقدر دلم می گیرد از این تنگی وقت  که حتی  وقت نمیکنی دلتنگ شوی برای من .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه رابطه ای بین نبودنت بارنگ هابود...؟ دلتنگت که میشدم زندگیم سیاه میشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سبز ترين واژه ي ملموس غغروبم کاش در اين وسعت سبز يک نفر درد مرا ميفهميد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر بی کسی هم عالمی دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی که تو را دور زد حالم خوب است اما گذشته ام درد می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ هنوز اصرار دارد... خبر خوشی در راه است! تو کجای دنیای منی که هر چه می آیی نمیرسی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار در گوشت بگویم " میخواهمت " این خلاصه همه حرفهای عاشقانه دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم... نــــــــــــــــــــــــــــــــــه فقط دلتنگی سنگین است همیــــــــــــــــــــــــــــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان حریفم نمی شود! هنوز هم گرمم می کند ، خاطراتت را مرور کردن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدايا تو خود فرمــــودي ك نـــــا امــــــــــيدي كفر اســـت و من اطاعــــــت كردم و فرمــــان تــــــو بردم ...بــــس ناامـــــيدم نـــــكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاست که باعث میشه آدما دلتنگ بشن به خاطر خوبیهات یه عالمه دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺏ ﻣﯿﺎﯾﺪ، ﺩﺭ ﺣﻮﺽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻢ ﭺ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯾﯽ ؟  ﺍﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ .... ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ...؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون عشقی که وقتی میبینه عشقش غم داره،دردای خودشو میندازه زیر پاشو میگه،عزیزم نبینم غمت رو......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبیهاست که باعث میشه آدم دلتنگ بشه به خاطره خوبیات  یه عالمه دلتنگتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﯾﻪ . . . . ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﮐﺎﻓﯿﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی . .  ولی برای من گران تمام شدی لعنتی.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر وقت دارم برای تو  و چقدر وقت نداری برای من .... و چقدر دلم می گیرد از این تنگی وقت  که حتی  وقت نمیکنی دلتنگ شوی برای من .....