بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و امشب همه سراغ تو را خواهند گرفت عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا انقدر دلتنگشم که حدواندازه نداره؛احساس میکنم شدم ایوب زمانه ویارم شده یوسف گمگشده؛یوسفم کی میای پیشم دیگه سوی برای چشمام نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميشود دستم را بگير!؟ دارم به يادت... مي افتــــــــــم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشه.... با صدای دست فروشه دوره گرد هم گریه میکنی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است... وهر سازی که میبینم، بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم.. ببینیم آسمان هر کجا ، آیا همین رنگ است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم یا بیدارم ،لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست، بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد از این ،جدایی با ما نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم راروی هم میگزارم تا تورا تصور کنم اما خط خطی های  دل شکسته ام حتی مجال خیالت راهم بمن نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تاوان دلتنگیمو میدم کنار تو به آرامش رسیدم بیا دنیامو زیبا کن دوباره خدایا از تو زیباتر ندیدم تقدیم به عشقم افشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته یه عزیزی تو زندگیت فوت کنه و تو بخوای شمارشو از تو گوشیت پاک کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا برم نمی گردانی؟!! یک طرفم ســـــــــــــــــــرخ شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! یاخیلی برگردون عقب یابزن بره جلو، اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگیهایم به من بدهکاری ، وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه نبودنت گریست،بگذار بداند هر آنچه خواست همیشه نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و امشب همه سراغ تو را خواهند گرفت عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم! پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا انقدر دلتنگشم که حدواندازه نداره؛احساس میکنم شدم ایوب زمانه ویارم شده یوسف گمگشده؛یوسفم کی میای پیشم دیگه سوی برای چشمام نمونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميشود دستم را بگير!؟ دارم به يادت... مي افتــــــــــم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفته باشه.... با صدای دست فروشه دوره گرد هم گریه میکنی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است... وهر سازی که میبینم، بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم.. ببینیم آسمان هر کجا ، آیا همین رنگ است؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم یا بیدارم ،لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست، بگو از آفتاب نیست بگو که بیدارم بگو که رویا نیست بگو که بعد از این ،جدایی با ما نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم راروی هم میگزارم تا تورا تصور کنم اما خط خطی های  دل شکسته ام حتی مجال خیالت راهم بمن نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تنـــــــگم....... دل تنــــــــــگــــــ آن روزهـــــــــا ک نمیـــــــدانم محبتهایــــــش توهــــــــم من بــــــــــــود!!!! یا تــــرحم او؟؟!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تاوان دلتنگیمو میدم کنار تو به آرامش رسیدم بیا دنیامو زیبا کن دوباره خدایا از تو زیباتر ندیدم تقدیم به عشقم افشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ، مثل مادری بی سوادی که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته یه عزیزی تو زندگیت فوت کنه و تو بخوای شمارشو از تو گوشیت پاک کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــــــــــــــــــــا برم نمی گردانی؟!! یک طرفم ســـــــــــــــــــرخ شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! یاخیلی برگردون عقب یابزن بره جلو، اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت دلتنگیهایم به من بدهکاری ، وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به بهانه نبودنت گریست،بگذار بداند هر آنچه خواست همیشه نیست...