بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا فقط دلتنگ نگاتم ... که زل بزنی به من و من به روی خودم نیارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر با عروسکهایم بازی نمی کنم، بزرگ شدم! برای خودم عروسکی شده ام! آنقدر که بازی ام می دهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه می روم نمیرسم، گاهی با خود فکر می کنم نکند من باشم کلاغ آخر قصه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه ای که یکی ازت می پرسه: حالت چطوره؟ تو جواب میدی خوبم! کسی باشه که محکم بغلت کنه و آروم تو گوشت بگه میدونم خوب نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری.دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امشب هم از حوالی دلم گذشتی آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صرف کردم عمرم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی!!!!!!!!!! تازه داشتم فراموشت میکردم ولی بازم امروز بارون بارید!! لعنت به تو...به بارون...به آهنگ پرسه قمیشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرهم زخمهایم کنج لبان توست... نه!بوسه نمیخواهم  کمی سخن بگو همین برایم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ته مونده‌های سیگارم را دور نمی‌ریزم…..  شاید فردا که من نباشم…..  از روی همینا بفهمی چقد دوست داشتم…..!!!! بچه ها تورو خدا کمکم کنید میخوام فراموشش کنم اما نمیشه:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام تــر سـکـوتــ کـن! صـدای بـی تـفـاوتـی هـایـتـ خـُـردم مـیکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل غزل بیاد تو، قدم قدم فدای تو نفس نفس برای تو، منم همش بیاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آتیــــــــــــش شومینه ، نه شـــــــــعله ی بخاری... این دستا "فقـــــــــط" گرمی دستای تو رو میخواد،همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد آرزوهایی که میمیرند.. سکوتی میکنم سنگینتر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یه بغضی گلومو گرفته باز همون حس درد جدایی من امروز کجام و تو امروز کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخترین خواب من است، خسته ام خسته از این خواب بلند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا فقط دلتنگ نگاتم ... که زل بزنی به من و من به روی خودم نیارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر با عروسکهایم بازی نمی کنم، بزرگ شدم! برای خودم عروسکی شده ام! آنقدر که بازی ام می دهند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه می روم نمیرسم، گاهی با خود فکر می کنم نکند من باشم کلاغ آخر قصه ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اون لحظه ای که یکی ازت می پرسه: حالت چطوره؟ تو جواب میدی خوبم! کسی باشه که محکم بغلت کنه و آروم تو گوشت بگه میدونم خوب نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراق یعنی دوری.دوری یعنی دلتنگی.دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امشب هم از حوالی دلم گذشتی آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صرف کردم عمرم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی!!!!!!!!!! تازه داشتم فراموشت میکردم ولی بازم امروز بارون بارید!! لعنت به تو...به بارون...به آهنگ پرسه قمیشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرهم زخمهایم کنج لبان توست... نه!بوسه نمیخواهم  کمی سخن بگو همین برایم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه ته مونده‌های سیگارم را دور نمی‌ریزم…..  شاید فردا که من نباشم…..  از روی همینا بفهمی چقد دوست داشتم…..!!!! بچه ها تورو خدا کمکم کنید میخوام فراموشش کنم اما نمیشه:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام تــر سـکـوتــ کـن! صـدای بـی تـفـاوتـی هـایـتـ خـُـردم مـیکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل غزل بیاد تو، قدم قدم فدای تو نفس نفس برای تو، منم همش بیاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آتیــــــــــــش شومینه ، نه شـــــــــعله ی بخاری... این دستا "فقـــــــــط" گرمی دستای تو رو میخواد،همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد آرزوهایی که میمیرند.. سکوتی میکنم سنگینتر از فریاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یه بغضی گلومو گرفته باز همون حس درد جدایی من امروز کجام و تو امروز کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تلخترین خواب من است، خسته ام خسته از این خواب بلند.