بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوران مجردي بابا طاهر: ز درد بي زني دلخونم امشو/ ز دست راست خود ممنونم امشو/ نشستم خسته^ تنها ميكنم حال/ خودم ليلي خودم مجنونم امشو/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد، اما تو نرو... بگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه چرا میگی ما دیگه بهم نمیرسیم؟ چرا جگر منو آتیش میزدی هرروز؟ چرا ؟چرا ؟چرا؟ عوضی میگفتی نمیخوام دیگه بهم برسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی تنها باشی و  تنها باشه ولی حاضر نباشه با تو باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنند آدمــــهــــــــا ...... بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــا تمــــــــام دنیـــــــــای کسی شـده انــــــــد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم و میترسم... از سردبودن آب پاکی که روی دستم میریزن... آخه نمیتونم من بی اون باشم...خداااااااااااا..خواهشششش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي باروني رو خيلي دوست دارم ...  خیلی راحت میتونم گریه کنم و کسی نفهمه... بلرزم و همه فکر کنن چون خیسم میلرزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قمارباز باشی تا بدونی فرق داره باختن با بد باختن  خدااااا نزار ببازم چه میشهههه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه ی پسرا و دخترایی که اسارت یک عشق.... آرزوی پدر و مادر شدن رو به دلشون گذاشت خدا نزار آرزو شههههه دسشش دارمم به خودت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه ب من اموخت ک دست دادن معنی رفاقت نیست...بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق ورزیدن ضمانت تنها شدن نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده خدارامیشنوی ..... ...... به آنچه محال میپنداری میخندد! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه بگویم دوستان خسته ام از این که دلتنگشم ولی نمی داند و نخواهد دانست خسته ام از این همه تنهایی قدم زدن!!!! آیا کسی است قلبم را بفشارد ولی قطره ای خون ازش بیرون نیاد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرگ را هـم سـنـگ بـا هــجــران مــدان ای دل کــه مــن بــارهـا سـنـجـیـده ام ، مـردن یــکـی ، هــجـران صــد اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش . . . والا به خدا ما که بخیل نیستیم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است... کافیست "دلت" "گیر" باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را پرکردم از تو.............در اخرین نگاه!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوران مجردي بابا طاهر: ز درد بي زني دلخونم امشو/ ز دست راست خود ممنونم امشو/ نشستم خسته^ تنها ميكنم حال/ خودم ليلي خودم مجنونم امشو/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد، اما تو نرو... بگذار من نادان بمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخه چرا میگی ما دیگه بهم نمیرسیم؟ چرا جگر منو آتیش میزدی هرروز؟ چرا ؟چرا ؟چرا؟ عوضی میگفتی نمیخوام دیگه بهم برسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی تنها باشی و  تنها باشه ولی حاضر نباشه با تو باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنند آدمــــهــــــــا ...... بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــا تمــــــــام دنیـــــــــای کسی شـده انــــــــد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میلرزم و میترسم... از سردبودن آب پاکی که روی دستم میریزن... آخه نمیتونم من بی اون باشم...خداااااااااااا..خواهشششش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي باروني رو خيلي دوست دارم ...  خیلی راحت میتونم گریه کنم و کسی نفهمه... بلرزم و همه فکر کنن چون خیسم میلرزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قمارباز باشی تا بدونی فرق داره باختن با بد باختن  خدااااا نزار ببازم چه میشهههه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه ی پسرا و دخترایی که اسارت یک عشق.... آرزوی پدر و مادر شدن رو به دلشون گذاشت خدا نزار آرزو شههههه دسشش دارمم به خودت قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانه ب من اموخت ک دست دادن معنی رفاقت نیست...بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق ورزیدن ضمانت تنها شدن نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده خدارامیشنوی ..... ...... به آنچه محال میپنداری میخندد! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه بگویم دوستان خسته ام از این که دلتنگشم ولی نمی داند و نخواهد دانست خسته ام از این همه تنهایی قدم زدن!!!! آیا کسی است قلبم را بفشارد ولی قطره ای خون ازش بیرون نیاد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرگ را هـم سـنـگ بـا هــجــران مــدان ای دل کــه مــن بــارهـا سـنـجـیـده ام ، مـردن یــکـی ، هــجـران صــد اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش . . . والا به خدا ما که بخیل نیستیم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است... کافیست "دلت" "گیر" باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را پرکردم از تو.............در اخرین نگاه!!!!