بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد... دلم برایت تنگتر می شود... راه می افتم... من بغض میکنم... آسمان گریه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر هم در بارشش قصد فدا کاری نداشت؟؟؟؟ عقده بر دل داشت... روی خاک خالی کردو رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا فردا شدو باز هم تو گفتی فردا امروز دلم مانده و یک دنیا حرف یک هیچ به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده شده فاصله نیست محبوبم دنیاییست پر از "دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــه من شلیک کن.... حتی اگر هم به هدف هم نزنی.... من برایت خواهم مـــرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارزدم زندگی رو باچند جمله ساده وچهارپایه ای که توبا دستان خودبرایم نگه داشته بودی نمیدانستم خیلی وقته اززندگیم دست کشیدی که من اینجوری دارم جون میکنم بی توبااین طناب دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنـــــــــــــــــــــی خستـــــــــگی را فقــط خسته میفهمد ... کســــــــــــــــــــی مثل من که از خودش هم خسته است ... "دست نوشته از هستی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چه تلخه،چه تلخه شکستن حقیقت همینه،که رفتی تو بی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد از نبودش خجالت می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش "تو" به خوابم می آمدی تا"من" به دیدن رویاهای صادقه دل خوش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو یه بنده خدا برام فرستاد که من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم دلتنگـــــــــــــم مثله مادر بزرگی که هوای بچه اش رو کرده ولی بلد نیست شمارشو بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ها که هیچ . . . دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر ، حوصله ات را ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر غمم زیاده که دارم میسوزم اینجا ولی تو خیالتم نیست که دارم میمیرم اینجا قلب من آروم نمیشه از روزی که بی من  دیگه برگشتی نداره میدونم دلگیری از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر حِسم را کشته اند آدم ها که ســیب سـرخ هم حـــوایـی ام نمی کــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تا خرخره پر از دلتنگی ام...مرسی دیگر میل ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل ، نه غمی ، نه غمگساری  نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری  غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد  که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد... دلم برایت تنگتر می شود... راه می افتم... من بغض میکنم... آسمان گریه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر هم در بارشش قصد فدا کاری نداشت؟؟؟؟ عقده بر دل داشت... روی خاک خالی کردو رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا فردا شدو باز هم تو گفتی فردا امروز دلم مانده و یک دنیا حرف یک هیچ به نفع دل تو تا فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از من تا تو گسترده شده فاصله نیست محبوبم دنیاییست پر از "دلتنگی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــــــه من شلیک کن.... حتی اگر هم به هدف هم نزنی.... من برایت خواهم مـــرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارزدم زندگی رو باچند جمله ساده وچهارپایه ای که توبا دستان خودبرایم نگه داشته بودی نمیدانستم خیلی وقته اززندگیم دست کشیدی که من اینجوری دارم جون میکنم بی توبااین طناب دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنـــــــــــــــــــــی خستـــــــــگی را فقــط خسته میفهمد ... کســــــــــــــــــــی مثل من که از خودش هم خسته است ... "دست نوشته از هستی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چه تلخه،چه تلخه شکستن حقیقت همینه،که رفتی تو بی من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد از نبودش خجالت می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش "تو" به خوابم می آمدی تا"من" به دیدن رویاهای صادقه دل خوش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو یه بنده خدا برام فرستاد که من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم دلتنگـــــــــــــم مثله مادر بزرگی که هوای بچه اش رو کرده ولی بلد نیست شمارشو بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ها که هیچ . . . دوستان هم گاهی به اندازه ی دو سه خط بیشتر ، حوصله ات را ندارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر غمم زیاده که دارم میسوزم اینجا ولی تو خیالتم نیست که دارم میمیرم اینجا قلب من آروم نمیشه از روزی که بی من  دیگه برگشتی نداره میدونم دلگیری از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر حِسم را کشته اند آدم ها که ســیب سـرخ هم حـــوایـی ام نمی کــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تا خرخره پر از دلتنگی ام...مرسی دیگر میل ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب ماندی ای دل ، نه غمی ، نه غمگساری  نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری  غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد  که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری