بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت ..شکسته ها نفرین هم بکنند گیرا نیست.نفرین ته دل میخواهد دل شکسته من ک سر و ته ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاه مرور میکنم خاطراتمان را ...اما حیف...مگر کپی برابر اصل میشود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـامـت مـی خـواهـد " سـرد بـاشـی" و " گـرم لبخنـد بـزنی" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر شکستنی رفع بلاست!ای دل تحمل کن… شاید حکمتی باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نيستي و بدون تو با گريه خلوت ميكنم دارم به صحبت كردن با عكس عادت ميكنم . . . بي تو از سايه ها از خودم از اين عكس فراريم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــــــــــــی دِلـــــــمت فــــــــــــریح ناسالم می خــــــــــــوادمثــــــــــــــــل فکر کــــــــــــردن به تــــــــــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام تابلو شده بود !گفتن : چی میکشی ؟گفتم : زجر !گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟گفتم : زندگی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حقیقت تلخ:  من آنقدر دلتنگ شده ام که وقتی بغضم میگیریه گلو درد میگیرم، فک کنم کمکم اشک و بغض هم داره واس من ممنوع میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــــانیست کــــه شیــــطاه فــــریــــادمــــی زنــــد ادم بیــــــاوریدســــجده مــــی کـــــنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس قشنگی است که در خلوت خود/ یاد یک دوست تو را غرق تماشا سازد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باش.... اما نزدیک من....!! من از نزدیک بودن های دور می ترسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت که بسرم میزند دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم ، عجب نفس گیر است هوای بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن من دیونه رو بد تر کرد...هر لحظه جونمو سرد تر کرد...قلبه ویرونه منو ترک کرد... دیگه نمیتونم من هر شب از خوب بپرم...! فریاد بزنم خدا چرا پس نیست...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريک رابطه دونفره وقتى دونفرهيچ مشکلى باهم ندارند،حتماً يکى ازآنها تمام حرفهاى دلش رانميگويد!! ويليام شکسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...! از آدمهایی ک از آدمیت فقط ظاهرش را ب ارث برده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم، دنبال بهانه های کوچک بودیم، رویای بزرگ شدن خوب نبود، ای کاش تمام عمر کودک بودیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت ..شکسته ها نفرین هم بکنند گیرا نیست.نفرین ته دل میخواهد دل شکسته من ک سر و ته ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاه مرور میکنم خاطراتمان را ...اما حیف...مگر کپی برابر اصل میشود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـامـت مـی خـواهـد " سـرد بـاشـی" و " گـرم لبخنـد بـزنی" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر شکستنی رفع بلاست!ای دل تحمل کن… شاید حکمتی باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نيستي و بدون تو با گريه خلوت ميكنم دارم به صحبت كردن با عكس عادت ميكنم . . . بي تو از سايه ها از خودم از اين عكس فراريم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــــــــــــی دِلـــــــمت فــــــــــــریح ناسالم می خــــــــــــوادمثــــــــــــــــل فکر کــــــــــــردن به تــــــــــــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام تابلو شده بود !گفتن : چی میکشی ؟گفتم : زجر !گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟گفتم : زندگی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حقیقت تلخ:  من آنقدر دلتنگ شده ام که وقتی بغضم میگیریه گلو درد میگیرم، فک کنم کمکم اشک و بغض هم داره واس من ممنوع میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـــــانیست کــــه شیــــطاه فــــریــــادمــــی زنــــد ادم بیــــــاوریدســــجده مــــی کـــــنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه احساس قشنگی است که در خلوت خود/ یاد یک دوست تو را غرق تماشا سازد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باش.... اما نزدیک من....!! من از نزدیک بودن های دور می ترسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت که بسرم میزند دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم ، عجب نفس گیر است هوای بی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن من دیونه رو بد تر کرد...هر لحظه جونمو سرد تر کرد...قلبه ویرونه منو ترک کرد... دیگه نمیتونم من هر شب از خوب بپرم...! فریاد بزنم خدا چرا پس نیست...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريک رابطه دونفره وقتى دونفرهيچ مشکلى باهم ندارند،حتماً يکى ازآنها تمام حرفهاى دلش رانميگويد!! ويليام شکسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...! از آدمهایی ک از آدمیت فقط ظاهرش را ب ارث برده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم، دنبال بهانه های کوچک بودیم، رویای بزرگ شدن خوب نبود، ای کاش تمام عمر کودک بودیم