بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عمیقا مایلم ماهی باشم ، ماهی حافظه اش 7 ثانیه است، بدون هیچ خاطره ایی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده ، اندر سایه ایم ؛در رفاقت تا قیامت ،پایه ایم /با رفیقان از ازل ،دست رفاقت داده ایم ؛در مرام ما نكن شک ،گرچه دور افتاده ایم /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتـ هايے هـَـستـ ڪـِہ جُـز بــِہ بـودنـَـتـ  دلـَـمـ رضـایـَـتـ نــِـمے دهَـد حـالا مــَـלּ از ڪـُـجـا "تـ ُـو" بیـاوَرمـ ؟ ! ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوق اشغال ميزند وقتي شماره ات را در ذهنم ميگيرم كسي انگار پشت خط است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم … همین ! و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه می دهند … لطفا آتش بس اعلام کنید ! به خدا تمام شد دلم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم رفتنت فقط تو روحیه م اثر گذاشته ...ولی رو جسمم اثر گذاشته! آخه وقتی عکستو میبینم تموم تنم یخ میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد، دلم برایت تنگ تر میشود، راه می افتم بدون چتر، من بغض میکنم آسمان... گریه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینــــم! اِی دوستـــــ ، یادگــــارِ دیـــــروز ، دلـــــــِ من سیــــــر برایتــــــ تنگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: روبروی یک دریا ایستاده باشی... خاطره یک خیابون خفه ت کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند! همان جایی که گفتند: یکی بود، یکی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قد خدا واسه کسی تنگ شده......که یه روزایی بهم میگفت قد خدا دلتنگتم برگرد....ولی من شکستمش...حالا دارم میشکنم..... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم براش تنگ شده. هر لحظه میدونم ک الان احتمالا درحال انجام چ کاریه‏! همش چشمم ب گوشیه... پس کی میخواد برگرده‏‏?‏ ;(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــلــبم را عــــــصب کـــــــــشــــــــی کرده ام... دیگـر نه از ســـــــــردی نگـــــــــاهی. می لرزد... ... ...و نـه از گرمــــــــی آغوشــــــی مــــــــی تپد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعمق آرزوي من است که در وجودت خانه اي داشته باشم حتي به مساحت يه ياد...!;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر میشود.‏!!‏ راه می افتم بدون چتر.. من بغض میکنم!‏ آسمان گریه...‏!!‏..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عمیقا مایلم ماهی باشم ، ماهی حافظه اش 7 ثانیه است، بدون هیچ خاطره ایی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده ، اندر سایه ایم ؛در رفاقت تا قیامت ،پایه ایم /با رفیقان از ازل ،دست رفاقت داده ایم ؛در مرام ما نكن شک ،گرچه دور افتاده ایم /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتـ هايے هـَـستـ ڪـِہ جُـز بــِہ بـودنـَـتـ  دلـَـمـ رضـایـَـتـ نــِـمے دهَـد حـالا مــَـלּ از ڪـُـجـا "تـ ُـو" بیـاوَرمـ ؟ ! ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوق اشغال ميزند وقتي شماره ات را در ذهنم ميگيرم كسي انگار پشت خط است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم … همین ! و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه به من دلتنگی هدیه می دهند … لطفا آتش بس اعلام کنید ! به خدا تمام شد دلم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم رفتنت فقط تو روحیه م اثر گذاشته ...ولی رو جسمم اثر گذاشته! آخه وقتی عکستو میبینم تموم تنم یخ میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد، دلم برایت تنگ تر میشود، راه می افتم بدون چتر، من بغض میکنم آسمان... گریه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینــــم! اِی دوستـــــ ، یادگــــارِ دیـــــروز ، دلـــــــِ من سیــــــر برایتــــــ تنگ است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی: روبروی یک دریا ایستاده باشی... خاطره یک خیابون خفه ت کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند! همان جایی که گفتند: یکی بود، یکی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قد خدا واسه کسی تنگ شده......که یه روزایی بهم میگفت قد خدا دلتنگتم برگرد....ولی من شکستمش...حالا دارم میشکنم..... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم براش تنگ شده. هر لحظه میدونم ک الان احتمالا درحال انجام چ کاریه‏! همش چشمم ب گوشیه... پس کی میخواد برگرده‏‏?‏ ;(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــلــبم را عــــــصب کـــــــــشــــــــی کرده ام... دیگـر نه از ســـــــــردی نگـــــــــاهی. می لرزد... ... ...و نـه از گرمــــــــی آغوشــــــی مــــــــی تپد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درعمق آرزوي من است که در وجودت خانه اي داشته باشم حتي به مساحت يه ياد...!;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر میشود.‏!!‏ راه می افتم بدون چتر.. من بغض میکنم!‏ آسمان گریه...‏!!‏..