بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺴﺖ؟ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ!ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺭﺩﭘﺎﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰﺑﯽ ﻭﻓﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب است ای همه آرامشم! به آخر که میرسی، دیگر فقط نگاه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت از نیمه شب گذشته است و من به این می اندیشم : اگر کاری که ” عشق ” با من کرد با تو می کرد چند روز دوام می آوردی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم ديدمش...نه اينكه بغض كنم...نه!فقط از درون هزار بار پير شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي قاصدك ها خوشبختي آدماست!امشب برات آرزوي يه دنياقاصدك دارم...خيلي بي معرفتي!به همين زودي فراموشم كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا  سرفـه هایم صدای خـرده شیـشـه مى دهد  فكر كنم دلم شكـسـته استـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـنـد وقـتـیـسـت بـه جـاے یـک جـرعـه آب ِ خـوش،  "بـغـض" از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود،  ایـهـالـنّـاس دل را لـگـد نـکـنـیـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جونمے عمرمے قلبمے نفسے  بمونو تنہام نذار توو این بے کسے میدونم میدونے عاشق چشماتم  باور کن بد جورے غرق نگاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم" چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـاده میگـــویم . . . ایــن روزهــا دلـــم یــک خــوب میخــواهــد نـــه اینـــکه عــالیه عـــالی نــه اینـــکه بهتــرین بـاشـــد دلــم یــک خـــوب میخـــواهـــد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم در چشم تو، دست در دست تو، لب بر لب تو، خیالم با خیال تو؛ تو اما خیالت با چه کسی بود؟ یا ............  نه تو در دلت به من خندیدی وگفتی چه ساده لوح!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســنـگـیــن اســت تـکــلـیــف بــی تـو بـودن !! تــو آســوده بـخــواب مــن مـشــق گـریـه هـایـم مــانـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان اینکه شکستند دلم را میشکنم دلها را گناهش پای کسی که دلم راشکست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم لب ترکنی  میمیرم برات اما نه اینکه لب هایت با لب های دیگری تر شود!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خرابه های قلبت کارگری بیش نیستم..... سیمان بفرست بابا ! کار خوابیده.....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺴﺖ؟ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ!ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺭﺩﭘﺎﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰﺑﯽ ﻭﻓﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب است ای همه آرامشم! به آخر که میرسی، دیگر فقط نگاه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت از نیمه شب گذشته است و من به این می اندیشم : اگر کاری که ” عشق ” با من کرد با تو می کرد چند روز دوام می آوردی ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم ديدمش...نه اينكه بغض كنم...نه!فقط از درون هزار بار پير شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاي قاصدك ها خوشبختي آدماست!امشب برات آرزوي يه دنياقاصدك دارم...خيلي بي معرفتي!به همين زودي فراموشم كردي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا  سرفـه هایم صدای خـرده شیـشـه مى دهد  فكر كنم دلم شكـسـته استـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـنـد وقـتـیـسـت بـه جـاے یـک جـرعـه آب ِ خـوش،  "بـغـض" از گـلـویـمـان پـایـیـن مـے رود،  ایـهـالـنّـاس دل را لـگـد نـکـنـیـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جونمے عمرمے قلبمے نفسے  بمونو تنہام نذار توو این بے کسے میدونم میدونے عاشق چشماتم  باور کن بد جورے غرق نگاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم" چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـاده میگـــویم . . . ایــن روزهــا دلـــم یــک خــوب میخــواهــد نـــه اینـــکه عــالیه عـــالی نــه اینـــکه بهتــرین بـاشـــد دلــم یــک خـــوب میخـــواهـــد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم در چشم تو، دست در دست تو، لب بر لب تو، خیالم با خیال تو؛ تو اما خیالت با چه کسی بود؟ یا ............  نه تو در دلت به من خندیدی وگفتی چه ساده لوح!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســنـگـیــن اســت تـکــلـیــف بــی تـو بـودن !! تــو آســوده بـخــواب مــن مـشــق گـریـه هـایـم مــانـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان اینکه شکستند دلم را میشکنم دلها را گناهش پای کسی که دلم راشکست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم لب ترکنی  میمیرم برات اما نه اینکه لب هایت با لب های دیگری تر شود!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خرابه های قلبت کارگری بیش نیستم..... سیمان بفرست بابا ! کار خوابیده.....!!