بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر که موبایلم ساکته اگر یه موقع یکى زنگ بزنه گوشیم به جاى زنگ خوردن هول میشه سرفه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه روزايي که .............. آنقدر به همديگه اس ميداديم که باطري گوشيم خالي ميشد....... اما حالا........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش این فاصله ها فرصت از یاد بردن خاطره ها نبود... "از خودم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دلت تنگ بشه سنگ شد خواستم دلم سنگ بشه تنگ شد (چراتو این دنیا همه چی برعکس‏)‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــیمه گمشده ام نیستی....که با نیمه دیگـــــر به جستجویت برخـــــیزم..... تــــو.... تــــــمام گمــــشده منــــــی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده برای خودم... هوای طوفانی این شهر گواه بر دل شکسته من است... کسی که دلم را بشکند دودش به چشم همه میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از فاصله ها گله ميكنيم شايد يادمان رفته كه در مشق هاي كودكي براي فهميدن كلمات، كمي فاصله هم لازم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تاریخ نداشت منوتو باید براش تاریخ میزاشتیم من تاریخ عشقو گذاشتم تاابد ولی توبه رسم دنیاگفتی عشق دو روزه این شدقصه عشق منوتو من تاابدعاشق ولی توعاشق دوروزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دردنوشته واسه دل بیچاره خودمه اره بیچاره خودم چاره ای نداشت وقتی رهاش کردی توی سیاهی شبی که حتی ستاره نداشت شبی که باران میباریدومن خیس اشکهای خودم شده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس میداندعشق چیست پس گردن زدن منوتودرچیست شایدهمه عشق راسیاه میبینن ولی این سیاهی نصیب منوتونیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــوای دونفـــــــره نه ابـــــــــر می خواهد.... نه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران.... کافیست حواسمان به هم باشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ازهم دوریم که وقتی من به شب میرسم تو از سحر هم گذشته ای! نمیبخشم زمین را که اینگونه ناجوانمردانه میچرخد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی در سینه من نیست قلب من نزد تو بود و تو.... نزد دیگری... بگذریم.... با دیگری خوش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش...!!! پشت هرتوپ كودكی... وپشت هرخاطره اشكی می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاشیشه ویسکی جلوته یه قلیون دوسیب کنارته ولی بازاحساس میکنی یه چیزی کمه اونجاس که میفهمی دلت واسه یه نفراندازه ی یه دنیاتنگ شده تلخی ویسکی وسنگینی دوسیب هم نمیتونه جای عشقتوپرکنه خرابتم عشقم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که رفت... بگذار برود... هوای سرد بهانه است... هوای دیگری به سر دارد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر که موبایلم ساکته اگر یه موقع یکى زنگ بزنه گوشیم به جاى زنگ خوردن هول میشه سرفه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده واسه روزايي که .............. آنقدر به همديگه اس ميداديم که باطري گوشيم خالي ميشد....... اما حالا........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش این فاصله ها فرصت از یاد بردن خاطره ها نبود... "از خودم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دلت تنگ بشه سنگ شد خواستم دلم سنگ بشه تنگ شد (چراتو این دنیا همه چی برعکس‏)‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــــیمه گمشده ام نیستی....که با نیمه دیگـــــر به جستجویت برخـــــیزم..... تــــو.... تــــــمام گمــــشده منــــــی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده برای خودم... هوای طوفانی این شهر گواه بر دل شکسته من است... کسی که دلم را بشکند دودش به چشم همه میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از فاصله ها گله ميكنيم شايد يادمان رفته كه در مشق هاي كودكي براي فهميدن كلمات، كمي فاصله هم لازم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تاریخ نداشت منوتو باید براش تاریخ میزاشتیم من تاریخ عشقو گذاشتم تاابد ولی توبه رسم دنیاگفتی عشق دو روزه این شدقصه عشق منوتو من تاابدعاشق ولی توعاشق دوروزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دردنوشته واسه دل بیچاره خودمه اره بیچاره خودم چاره ای نداشت وقتی رهاش کردی توی سیاهی شبی که حتی ستاره نداشت شبی که باران میباریدومن خیس اشکهای خودم شده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس میداندعشق چیست پس گردن زدن منوتودرچیست شایدهمه عشق راسیاه میبینن ولی این سیاهی نصیب منوتونیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــوای دونفـــــــره نه ابـــــــــر می خواهد.... نه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران.... کافیست حواسمان به هم باشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر ازهم دوریم که وقتی من به شب میرسم تو از سحر هم گذشته ای! نمیبخشم زمین را که اینگونه ناجوانمردانه میچرخد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی در سینه من نیست قلب من نزد تو بود و تو.... نزد دیگری... بگذریم.... با دیگری خوش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باش...!!! پشت هرتوپ كودكی... وپشت هرخاطره اشكی می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاشیشه ویسکی جلوته یه قلیون دوسیب کنارته ولی بازاحساس میکنی یه چیزی کمه اونجاس که میفهمی دلت واسه یه نفراندازه ی یه دنیاتنگ شده تلخی ویسکی وسنگینی دوسیب هم نمیتونه جای عشقتوپرکنه خرابتم عشقم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که رفت... بگذار برود... هوای سرد بهانه است... هوای دیگری به سر دارد....