بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم زمان را متوقف میکنم مسافت ها را از بین می برم و تو را تا ابد در آغوش می گیرم دلم برای آغوش گرفتنت تنگ است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجور واسش تنگ شده واقعأ الان دوس داشتم باشنیدن صداش و آغوشش آروم میشدم ولی این آرزومو باید به گورببرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... من ساده بودم كه گول حرفهاش روخوردم؟؟؟ فكركنم الآن داره بهم ميخنده كه تونسته بدجورسركارم بزاره! نفهميدچقدرعاشقش بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت.... حاضربودم براي بدست آوردنش باتقدير بجنگم چون جهنم ترازنبودنش جايي راسراغ ندارم اماميشدباخودش جنگيد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سرد است! وقتی… دلتنگتم و نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشمانم خیس کردن پیراهنت را ،عجب بغض پرتوقعی دارم من امروز .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نه...فقط نبودنت سنگین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که وقتی دانشگاه قبول شد بهم خبر داد ! ازش پرسیدم من چندمین نفری هستم که با خبر شدم بهم گفت مگه من غیر از تو کس دیگه ای دارم اما حالا..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهنگها تنهایی را تسکین میدهند  اما تسکین تنهایی، تسکین درد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام وتمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام ،بی انصاف چانه نزن حسرتهایم به قیمت عمرم تمام شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دست دیده و دل هردو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بدون من هوا سرده ... الان گرمی نمی فهمی... "  " قابل توجه عشقم که دیگه ندارمش"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارنیست که من همیشه خوش باشم...... پارسال من خوش بودم از اینکه کنارت هستم  امسال دیگری خوش است برای با تو بودن و سال بعد یکی دیگر! از تلاشض دست نکش که چشم ملتی به توستــــ ......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیشود دوستت نداشت، ازدستت لجم هم که بگیرد، دفترخاطراتم پر میشود از فوش های عاشقانه،،،،، نامرده دوست داشتنی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلم تنگ میشود،پلان به پلان نفس به نفس تراژدی نیست! قلب من مقتول فیلم نامه است شخصیت اصلی که تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*سفارشی برای دلم*  نمی دانی وقتی با هم از پیاده روهای شلوغ رد می شدیم  چه قدر لذت داشت ان(تو برو سمت دیوار) و دستی که پشت من و مردم حایل میکردی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم زمان را متوقف میکنم مسافت ها را از بین می برم و تو را تا ابد در آغوش می گیرم دلم برای آغوش گرفتنت تنگ است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجور واسش تنگ شده واقعأ الان دوس داشتم باشنیدن صداش و آغوشش آروم میشدم ولی این آرزومو باید به گورببرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... من ساده بودم كه گول حرفهاش روخوردم؟؟؟ فكركنم الآن داره بهم ميخنده كه تونسته بدجورسركارم بزاره! نفهميدچقدرعاشقش بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت.... حاضربودم براي بدست آوردنش باتقدير بجنگم چون جهنم ترازنبودنش جايي راسراغ ندارم اماميشدباخودش جنگيد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سرد است! وقتی… دلتنگتم و نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ام چسبیدن به سینه ات را میخواهد و چشمانم خیس کردن پیراهنت را ،عجب بغض پرتوقعی دارم من امروز .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم نه...فقط نبودنت سنگین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که وقتی دانشگاه قبول شد بهم خبر داد ! ازش پرسیدم من چندمین نفری هستم که با خبر شدم بهم گفت مگه من غیر از تو کس دیگه ای دارم اما حالا..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهنگها تنهایی را تسکین میدهند  اما تسکین تنهایی، تسکین درد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بساط کرده ام وتمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام ،بی انصاف چانه نزن حسرتهایم به قیمت عمرم تمام شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دست دیده و دل هردو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بدون من هوا سرده ... الان گرمی نمی فهمی... "  " قابل توجه عشقم که دیگه ندارمش"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارنیست که من همیشه خوش باشم...... پارسال من خوش بودم از اینکه کنارت هستم  امسال دیگری خوش است برای با تو بودن و سال بعد یکی دیگر! از تلاشض دست نکش که چشم ملتی به توستــــ ......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیشود دوستت نداشت، ازدستت لجم هم که بگیرد، دفترخاطراتم پر میشود از فوش های عاشقانه،،،،، نامرده دوست داشتنی من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دلم تنگ میشود،پلان به پلان نفس به نفس تراژدی نیست! قلب من مقتول فیلم نامه است شخصیت اصلی که تویی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*سفارشی برای دلم*  نمی دانی وقتی با هم از پیاده روهای شلوغ رد می شدیم  چه قدر لذت داشت ان(تو برو سمت دیوار) و دستی که پشت من و مردم حایل میکردی