بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـــوبــــی؟"
گاهی با تمـــام تکراری بودنش غــوغــــــــا می کند...!!!
و در جوابش میتوان بزرگترین دروغها را گفت...
"خوبم"... اره منم خوبم اصلا نگران نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نيستى.......... هرشبى که می آید.. همين وقت هادردهایم و غم هایم را به ماه می گویم... هرروز از افتاب می خواهم مراقب تو باشد تا مبادا درسایه های غم اسیر شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت رو هیچ وقت درگیر آه نکن بذار آه سهم کسانی باشه که باعث دلتنگیت میشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبی ست.... آدم را آرام آرام... نا آرام...میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب . . خوابیده بودم . . .  کابوس میدیدم  از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم . . .  افسوس . .  یادم رفته بود . . .  که از نبودنت به خواب پناه برده بودم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـــــعــــــنـــــــیــــــــــ : آدمــــــ از اووووووووون هــــمــــهـــ آرزویــــــــ بــــچـــــگــــیــــ فـــقــــطـــ بـــزرگـــــ بــــشـــهـــ.. همین! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهــم من از دنیــــــــــــا نداشتن استــــــــــــ ... تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــای پاییز و فكـــــــر كردن به كســـــی كه هیــــچ وقتـــ نبود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... آينه راببين چقدرآرام نشانم ميدهد!! حقاكه همه چيز رابرعكس ميبيند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

***ــــــ حالا اشک هایم شبیه تو شده اند دلتنگ که میشوم نمی آیند ــــــ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود  من که خود راضی به این خلقت نبودم ، زور بود  من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست  من بمانم یا بمیرم هیچ کس دلتنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یادش مرا گریاند عجب سرد است اشکهای داغ دیده ی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست "برود" خواستم "بماند" رفت ونخواست که بماند. به همین سادگی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته کسیرو که از خودتم بیشتر دوس داری بدونی اصن به تو تعلق نداره و دیر یا زود باید بره و تو هم هیچکاری نتونی بکنی واسه از دس ندادنش و هر روزم بخوای بمیری وقتی اونو با دیگری ببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي از پيشم اما هر روز ميبينمت نمي تونم بهت بگم عاشقتم چرا كه عشقت كنارته خدايا من به چه گناهي چنين مجازات مي شوم كه عشقم همكارم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ما فاصله را کاش کسی میدزدید این غم حاصله را کاش کسی میدزدید تو عجب حوصله داری من عجب بیتابم از تو این حوصله را کاش کسی میدزدید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر به خوشبختی.. دردناک تر از.. بدبختی ست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خـــوبــــی؟"
گاهی با تمـــام تکراری بودنش غــوغــــــــا می کند...!!!
و در جوابش میتوان بزرگترین دروغها را گفت...
"خوبم"... اره منم خوبم اصلا نگران نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نيستى.......... هرشبى که می آید.. همين وقت هادردهایم و غم هایم را به ماه می گویم... هرروز از افتاب می خواهم مراقب تو باشد تا مبادا درسایه های غم اسیر شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت رو هیچ وقت درگیر آه نکن بذار آه سهم کسانی باشه که باعث دلتنگیت میشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مرض عجیبی ست.... آدم را آرام آرام... نا آرام...میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب . . خوابیده بودم . . .  کابوس میدیدم  از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم . . .  افسوس . .  یادم رفته بود . . .  که از نبودنت به خواب پناه برده بودم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـــــعــــــنـــــــیــــــــــ : آدمــــــ از اووووووووون هــــمــــهـــ آرزویــــــــ بــــچـــــگــــیــــ فـــقــــطـــ بـــزرگـــــ بــــشـــهـــ.. همین! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهــم من از دنیــــــــــــا نداشتن استــــــــــــ ... تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــای پاییز و فكـــــــر كردن به كســـــی كه هیــــچ وقتـــ نبود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... آينه راببين چقدرآرام نشانم ميدهد!! حقاكه همه چيز رابرعكس ميبيند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

***ــــــ حالا اشک هایم شبیه تو شده اند دلتنگ که میشوم نمی آیند ــــــ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود  من که خود راضی به این خلقت نبودم ، زور بود  من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست  من بمانم یا بمیرم هیچ کس دلتنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز یادش مرا گریاند عجب سرد است اشکهای داغ دیده ی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست "برود" خواستم "بماند" رفت ونخواست که بماند. به همین سادگی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته کسیرو که از خودتم بیشتر دوس داری بدونی اصن به تو تعلق نداره و دیر یا زود باید بره و تو هم هیچکاری نتونی بکنی واسه از دس ندادنش و هر روزم بخوای بمیری وقتی اونو با دیگری ببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتي از پيشم اما هر روز ميبينمت نمي تونم بهت بگم عاشقتم چرا كه عشقت كنارته خدايا من به چه گناهي چنين مجازات مي شوم كه عشقم همكارم باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ما فاصله را کاش کسی میدزدید این غم حاصله را کاش کسی میدزدید تو عجب حوصله داری من عجب بیتابم از تو این حوصله را کاش کسی میدزدید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تظاهر به خوشبختی.. دردناک تر از.. بدبختی ست