بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ اون لحظاتیم که باهاش قهر کرده بودم ولی چون دلم ارومو قرار نداشت یه اس ام اس خالی میفرستادم ؛بعد وقتی میفهمید با اینکه تقصیر من بود بازم عذر خواهی میکرد!! اخیییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا كه بغض كند... خداهم سيب بياورد... چيزي جز آغوش آدم ارامش نميكند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه مرگم طوری کنارم باش که نسبت به گذشته احساس حماقت نکنم...آخر بعد این همه رسوایی احساس حماقت منفورترین انتقام زندگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ "کاش"ی وجود نداشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــــم یک دنیا تنهایی میخواهد.... بایک عالــــــمه تــو... وتمام گوشــــه کنارهای قـلبت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتی سنگین زنجیر بر پای ِ حوصله ام انداخته ... ، کش می آیند ... ثا ن ی ه ه ا ی د ل ت ن گ ی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا هر کی ازم می پرسه "چطوری؟" برا اینکه "خوب" باشم ناچارم دشمن خدا بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ایوب را به زمین برگردان،تا ازصبر برایش بگویم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیقرار هیچ قراری نبودم جز قراری که با تو داشتم اما تو... نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترها چه میدانند از سرکوبیدن های هشتاد باره ی دلم به قفس تنگش که نبضش می خوانند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم برات تنگ شده حس میکنم قلبم داره خیلی تند میزنه هر کی رو میبینم یاد تو میوفتم نمیدونم شاید مرض شدم شاید هم ... نمیدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود کمی حرف بزنیم ؟ دلم برای لبخنده های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده؛ دوست داشتنی ترین مغرور دنیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا..... اين ته بي انصافيه ک من اينقد دلتنگش باشم...ولي باز نتونم ببينمش... خداجونم پس انصافت کجا رفته؟؟ مگه نميبيني............؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدم،نمیدانم برای تو...یا شاید دیروزهایی که باتو سر کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که نیستی... مگرمغول ها یک قرن تمام حمله نکردند...؟ مگرنگذشت...؟ نبودن توهم میگذرد...!! *بوتیکچی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان هیچوقت دردی را دوا نمی کند....!!؟ این ما هستیم که به مرور زمان به درد عادت می کنیم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ اون لحظاتیم که باهاش قهر کرده بودم ولی چون دلم ارومو قرار نداشت یه اس ام اس خالی میفرستادم ؛بعد وقتی میفهمید با اینکه تقصیر من بود بازم عذر خواهی میکرد!! اخیییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا كه بغض كند... خداهم سيب بياورد... چيزي جز آغوش آدم ارامش نميكند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه مرگم طوری کنارم باش که نسبت به گذشته احساس حماقت نکنم...آخر بعد این همه رسوایی احساس حماقت منفورترین انتقام زندگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ "کاش"ی وجود نداشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــــم یک دنیا تنهایی میخواهد.... بایک عالــــــمه تــو... وتمام گوشــــه کنارهای قـلبت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتی سنگین زنجیر بر پای ِ حوصله ام انداخته ... ، کش می آیند ... ثا ن ی ه ه ا ی د ل ت ن گ ی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا هر کی ازم می پرسه "چطوری؟" برا اینکه "خوب" باشم ناچارم دشمن خدا بشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ایوب را به زمین برگردان،تا ازصبر برایش بگویم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیقرار هیچ قراری نبودم جز قراری که با تو داشتم اما تو... نیامدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکترها چه میدانند از سرکوبیدن های هشتاد باره ی دلم به قفس تنگش که نبضش می خوانند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم برات تنگ شده حس میکنم قلبم داره خیلی تند میزنه هر کی رو میبینم یاد تو میوفتم نمیدونم شاید مرض شدم شاید هم ... نمیدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود کمی حرف بزنیم ؟ دلم برای لبخنده های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده؛ دوست داشتنی ترین مغرور دنیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا..... اين ته بي انصافيه ک من اينقد دلتنگش باشم...ولي باز نتونم ببينمش... خداجونم پس انصافت کجا رفته؟؟ مگه نميبيني............؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شدم،نمیدانم برای تو...یا شاید دیروزهایی که باتو سر کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که نیستی... مگرمغول ها یک قرن تمام حمله نکردند...؟ مگرنگذشت...؟ نبودن توهم میگذرد...!! *بوتیکچی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان هیچوقت دردی را دوا نمی کند....!!؟ این ما هستیم که به مرور زمان به درد عادت می کنیم....