بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم یه دنیا خاطرس هرعکس تو من نمیتونم ترکت کنم کاملا برعکس تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا مث منن بدون طرفش رفته و نامردی کرده ولی هنوز دلت تنگ میشه براش اینجاست که باید گفت مرده شور این دلو ببرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی نیستی... خدا میداند،چقدر به صورتم آب پاشیدم... لعنتی... این کابوس آنقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمدی فاصله گرفته بودم از برکت واژه های صبور انتظار.میخواستم خودم را خفه کنم از دلتنگی نبودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارمت به همانی که تـــــو را به جــــــان من انداخت...!؟ ...تقـــــدیــــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حرف های دلم را انبار می کنم! این روز ها هر چه را انبــــــــــــار کنی گرانتر می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم ! ایـن که خــودت را گوشـہ ی گـلو قـایـم کنـی چـیزی را عـوض نمـی کنـد ... بـالاخـره یـا اشک میـشـوی در چـشـمـانـم ... یـا عُـقــده در دلـم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ـ ـ ـو خیـسِ بـارانی امّـا مـن ... مـثـل اتـاق زیـر شیـروانی، پُــــر از خـاطــره بـارانــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــــرورم محـــکَم تـَر از اــــین حـرف هآ بــود امــآ زلـزلـ ه ی رفتــــَنِ تــو فــرو ریخـــت تمـــآمِ ستــــون هآیِ دلـــم رآ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حتی اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است: “آخی”!..... :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه “شوری” میزند دلم وقتی … در چشم دیگران اینقدر “شیرین” میشوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه پاندول ساعت شبیه تر است... غم را می گویم. نرفـــته، بر می گردد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد كه اگر گاه سلامي كرديم گرم باشد و صميمي تا اگر براي سلامي دوبار مجبور به شمردن ثانيه ها گشتيم از سردي سلام اول پشيمان نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهــميـــم امــا ايـــن رسيـــدن نــيــســت...اون كــه دنــيــامـــه...عــاشــق مــن نــيــســت...باهــميم امــاپيـــش هـــم سرديـــم ايـــن يــه تسكينه...ايـــن كّّّّّـــه هـــــم درديم... "احسان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه اشک چقدر وزن داره...؟ * *که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم...*

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم یه دنیا خاطرس هرعکس تو من نمیتونم ترکت کنم کاملا برعکس تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا مث منن بدون طرفش رفته و نامردی کرده ولی هنوز دلت تنگ میشه براش اینجاست که باید گفت مرده شور این دلو ببرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی نیستی... خدا میداند،چقدر به صورتم آب پاشیدم... لعنتی... این کابوس آنقدر واقعی است که از خواب بیدار نمیشوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمدی فاصله گرفته بودم از برکت واژه های صبور انتظار.میخواستم خودم را خفه کنم از دلتنگی نبودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارمت به همانی که تـــــو را به جــــــان من انداخت...!؟ ...تقـــــدیــــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر حرف های دلم را انبار می کنم! این روز ها هر چه را انبــــــــــــار کنی گرانتر می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم ! ایـن که خــودت را گوشـہ ی گـلو قـایـم کنـی چـیزی را عـوض نمـی کنـد ... بـالاخـره یـا اشک میـشـوی در چـشـمـانـم ... یـا عُـقــده در دلـم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـ ـ ـ ـو خیـسِ بـارانی امّـا مـن ... مـثـل اتـاق زیـر شیـروانی، پُــــر از خـاطــره بـارانــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــــرورم محـــکَم تـَر از اــــین حـرف هآ بــود امــآ زلـزلـ ه ی رفتــــَنِ تــو فــرو ریخـــت تمـــآمِ ستــــون هآیِ دلـــم رآ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حتی اگر خون هم گریه کنی عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است: “آخی”!..... :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه “شوری” میزند دلم وقتی … در چشم دیگران اینقدر “شیرین” میشوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه پاندول ساعت شبیه تر است... غم را می گویم. نرفـــته، بر می گردد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد كه اگر گاه سلامي كرديم گرم باشد و صميمي تا اگر براي سلامي دوبار مجبور به شمردن ثانيه ها گشتيم از سردي سلام اول پشيمان نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهــميـــم امــا ايـــن رسيـــدن نــيــســت...اون كــه دنــيــامـــه...عــاشــق مــن نــيــســت...باهــميم امــاپيـــش هـــم سرديـــم ايـــن يــه تسكينه...ايـــن كّّّّّـــه هـــــم درديم... "احسان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه اشک چقدر وزن داره...؟ * *که با جاری شدنش ، اینقدر سبک می شیم...*