بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود ؟ عاشق شده بود زیر باران رفت ساخت پوسید آدم که نکشته بود...عاشق شده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای عزیز " یادتان باشد دلتنگ شدن جزئی از فرآیند فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میروم... باورکن میروم.. اما... دلم برای به جهنم گفتن هایت تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... مثل عکسی در اعلامیه ترحیم... که لبخندش دیگران را می گریاند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیهوده سوختم.. درست مثل یک سیگار روشن وسط لبهای کسی که سیگاری نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل که هیچ... صوراسرافیل هم بیدارش نمی کند... بخت بخواب رفته ما را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما... گرچه واژه محترمانه ایست... ولی... تو شدن... لیاقت می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــرچـــه هســـتي بـــاش ... امـــا كـــــــــاش... نه جز ايـــنم آرزويـــي نيـــســـت هـــــرچــه هـــســـتـــي بــاش امـــا بــــــــــاش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده... نمیدونم اون کجاست و چیکار میکنه... نمیدونم هنوز تو فکر منه یا... خیلی دلم براش تنگ شده... فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برات چه سخته وقتی غریبه باشی / وقتی عزیزی داری ولی پیشش نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل… این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقتو تو حق من امشب تموم کردی رفیق گرفتی از من دستای عشقمو نامرد ، نارفیق دارم میبینم اون روزو نه اون تورو بخواد نه تو نه راه برگشت واسه من ، نه راه جبران واسه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي مرض عجيبيست،آدم را ارام ارم...نا ارام ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است! گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه هستی ت را آتــــــــــــــــــش می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــنــگي هايــم بــه تــورفتــه انــد.. آرام ميـــ ـ ـ آينـــد... درسيــنــه ميـــ ـ ـ نشــيـنـنـد... ديـــگرنميــــ‌ ـ رونــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر ریزش قطره های سرد و ریز باران دلم چه کودکانه آرزو میکرد گرمی آغوشت را

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود ؟ عاشق شده بود زیر باران رفت ساخت پوسید آدم که نکشته بود...عاشق شده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای عزیز " یادتان باشد دلتنگ شدن جزئی از فرآیند فراموشی است مگذارید احساس دلتنگی شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میروم... باورکن میروم.. اما... دلم برای به جهنم گفتن هایت تنگ می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... مثل عکسی در اعلامیه ترحیم... که لبخندش دیگران را می گریاند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیهوده سوختم.. درست مثل یک سیگار روشن وسط لبهای کسی که سیگاری نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای دهل که هیچ... صوراسرافیل هم بیدارش نمی کند... بخت بخواب رفته ما را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما... گرچه واژه محترمانه ایست... ولی... تو شدن... لیاقت می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــرچـــه هســـتي بـــاش ... امـــا كـــــــــاش... نه جز ايـــنم آرزويـــي نيـــســـت هـــــرچــه هـــســـتـــي بــاش امـــا بــــــــــاش.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براش تنگ شده... نمیدونم اون کجاست و چیکار میکنه... نمیدونم هنوز تو فکر منه یا... خیلی دلم براش تنگ شده... فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برات چه سخته وقتی غریبه باشی / وقتی عزیزی داری ولی پیشش نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل… این واژه ی بی نقطه گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقتو تو حق من امشب تموم کردی رفیق گرفتی از من دستای عشقمو نامرد ، نارفیق دارم میبینم اون روزو نه اون تورو بخواد نه تو نه راه برگشت واسه من ، نه راه جبران واسه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي مرض عجيبيست،آدم را ارام ارم...نا ارام ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است! گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه هستی ت را آتــــــــــــــــــش می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتــنــگي هايــم بــه تــورفتــه انــد.. آرام ميـــ ـ ـ آينـــد... درسيــنــه ميـــ ـ ـ نشــيـنـنـد... ديـــگرنميــــ‌ ـ رونــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر ریزش قطره های سرد و ریز باران دلم چه کودکانه آرزو میکرد گرمی آغوشت را