بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد سرنوشت را از سر نوشت  كاش...  ‏ خسته ام خسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا كافر اگر بود به رحم آمده بود زان همه ناله كه من پیش تو کافر کردم در غمت داغ پدر دیدم چون در یزید اشک ریزان ھوس دامن مادر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مرغ عشق  فخر نفروش... معشوقه ی تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم می گفتند همه را دوست بدار حالا که از بین همه یکی را دوست دارم می گویند فراموشش کن......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چیست حقیقت عشق درون و درون عشق؟! خدایا چیست حکمت مرگ آرزو و آرزوی مرگ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرگــرد ... خــانــه زود دلــش تــنــگ مــی‌شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است.. دلم میسوزد از، باغی که میسوزد .. نه دیداری.. نه ، بیداری.. نه دستی ، از سر یاری. مرا اشفته میدارد، چنین اشفته بازاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم تنگ دیروزی است که میگفتی فردایت را می سازم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم تو از پیاده رو روبرو گذشت... پشت چراغ زرد ؛ سبز شدم! بوق نزنید لطفاااااااا... یک دلتنگ دارد خاطراتش را پنچر گیری می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥صدای گرمی توی گوشم است که پس از شنیدنش از جا می پرم و حواس خودم را پرت میکنم اما بغضی که گلویم را میگیرد مرا به یاد ♦نارفیق♦  می اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دردها فراموش میشوند ولی همدردها هرگز... من، بودن آنهایی را می خواهم که حتی... یادشان زندگی را زیبار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺎﻃﺮﻩ الکل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﻩ ! ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ س ! می مونه ﻭ دمار از روزگارت در میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردلتنگ حضورت هستم...کاش عکست نفس میکشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان قدر دلم برايت تنگ شده است كه دارد اضافه اش از چشمانم مي چكد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي عطر تنت را مي خواهم به باد ها هم التماس مي كنم خدا كه جاي خود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی:شماره ات را پاک کرده ام،هر شماره ی غریبی به شوق اینکه تویی خوشحالم میکند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد سرنوشت را از سر نوشت  كاش...  ‏ خسته ام خسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا كافر اگر بود به رحم آمده بود زان همه ناله كه من پیش تو کافر کردم در غمت داغ پدر دیدم چون در یزید اشک ریزان ھوس دامن مادر کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مرغ عشق  فخر نفروش... معشوقه ی تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم می گفتند همه را دوست بدار حالا که از بین همه یکی را دوست دارم می گویند فراموشش کن......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چیست حقیقت عشق درون و درون عشق؟! خدایا چیست حکمت مرگ آرزو و آرزوی مرگ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرگــرد ... خــانــه زود دلــش تــنــگ مــی‌شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است.. دلم میسوزد از، باغی که میسوزد .. نه دیداری.. نه ، بیداری.. نه دستی ، از سر یاری. مرا اشفته میدارد، چنین اشفته بازاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم تنگ دیروزی است که میگفتی فردایت را می سازم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم تو از پیاده رو روبرو گذشت... پشت چراغ زرد ؛ سبز شدم! بوق نزنید لطفاااااااا... یک دلتنگ دارد خاطراتش را پنچر گیری می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥صدای گرمی توی گوشم است که پس از شنیدنش از جا می پرم و حواس خودم را پرت میکنم اما بغضی که گلویم را میگیرد مرا به یاد ♦نارفیق♦  می اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دردها فراموش میشوند ولی همدردها هرگز... من، بودن آنهایی را می خواهم که حتی... یادشان زندگی را زیبار می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺎﻃﺮﻩ الکل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﻩ ! ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ س ! می مونه ﻭ دمار از روزگارت در میاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردلتنگ حضورت هستم...کاش عکست نفس میکشید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان قدر دلم برايت تنگ شده است كه دارد اضافه اش از چشمانم مي چكد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي عطر تنت را مي خواهم به باد ها هم التماس مي كنم خدا كه جاي خود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی:شماره ات را پاک کرده ام،هر شماره ی غریبی به شوق اینکه تویی خوشحالم میکند.