بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ای نیست این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند از آدم های یک ساعت دیگر میترسم چون درگیر هزاران ثانیه اند ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون بسى ابلیس آدم روى هست پس به هر دستى نشاید داد دست ! •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همینیم که هستیم شاخ نیستیم چون گاو نیستیم خاص نیستیم چون عقده نداریم بالا نیستیم چون پرچم نیستیم فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ، الان “منفعت” جاشو گرفته •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟ وای بر احوال برگ بی درخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش معلوم نشد زمانه عوض شده یا آدم هایش ؟ اما پیداس دستشان در یک کاسه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی “دلبر” ﺩﺍﺭی ؛ ﺑﺎید ﺍﺯ بقیه “ﺩﻝ برﺩﺍﺭﯼ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم! نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا… سهم من از تــو ، همـین دلتنگـی ها ییست که . . . بی دعوت می آینـد و خیال ِ رفتن نـدارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ام را به سفر گره می زنم…! تاجاده یاد تو را در من گم کند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی راباید تاب بیاورم..! باید بروم تا دورترها تاسرمرز فراموشی…! هوای این شهر عجیب آلوده به نفس های توست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و این درد کمی نیست که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست . . . دلتنگم و این درد کمی نیست که رو برمیگردانم و جای تو خالیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـنجـا … کـه  هـسـتـم ، انـجا کـه تو هـسـتی… وجـب بـه وجـب.. دلـتـنـگـم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست! با یک عالمه قندیل دلتنگی, از گوشه های دلم آویزان! آهای! کافی ست ” کمی “ها  کنی که ” آب”شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی؛ خیره شدن به سنگ فرشی که قدمهای تو را زیارت کرده …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاره ای نیست این روزها طرح روی جلد آدمهاست که پرفروششان میکند نه متنشان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند از آدم های یک ساعت دیگر میترسم چون درگیر هزاران ثانیه اند ثانیه هایی که در هرکدام رنگی دگر به خود میگیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون بسى ابلیس آدم روى هست پس به هر دستى نشاید داد دست ! •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همینیم که هستیم شاخ نیستیم چون گاو نیستیم خاص نیستیم چون عقده نداریم بالا نیستیم چون پرچم نیستیم فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ، الان “منفعت” جاشو گرفته •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟ وای بر احوال برگ بی درخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش معلوم نشد زمانه عوض شده یا آدم هایش ؟ اما پیداس دستشان در یک کاسه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی “دلبر” ﺩﺍﺭی ؛ ﺑﺎید ﺍﺯ بقیه “ﺩﻝ برﺩﺍﺭﯼ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم! نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا… سهم من از تــو ، همـین دلتنگـی ها ییست که . . . بی دعوت می آینـد و خیال ِ رفتن نـدارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ام را به سفر گره می زنم…! تاجاده یاد تو را در من گم کند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی راباید تاب بیاورم..! باید بروم تا دورترها تاسرمرز فراموشی…! هوای این شهر عجیب آلوده به نفس های توست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و این درد کمی نیست که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست . . . دلتنگم و این درد کمی نیست که رو برمیگردانم و جای تو خالیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ایـنجـا … کـه  هـسـتـم ، انـجا کـه تو هـسـتی… وجـب بـه وجـب.. دلـتـنـگـم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست! با یک عالمه قندیل دلتنگی, از گوشه های دلم آویزان! آهای! کافی ست ” کمی “ها  کنی که ” آب”شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی؛ خیره شدن به سنگ فرشی که قدمهای تو را زیارت کرده …