بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــدر ســــــــرد اسـت !! وقتـــــــــی . . . دلــتنگـتـم و نـیستـــــی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که تنگ باشه نفست میگیره کلافه و بهونه گیر میشی تا نیاد تا نباشه هیچی درست نمیشه تو فقط اونو میخوای فقط و فقط اون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است . . . بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـــــ♥ـــگی فــــقط از ندیدن نیست لــــــــحظه های “بی خبری” همیــــــــشه پر از دلتــــــــنگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگی یـعـنـی کنار کسی که دوستش داری باشی امـا بـدونــی کـه رفـتـنـیـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نبودی تا ببینی گاهی نابود میشوی حتی با یک تشابه اسمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاى مرگ شاید بهانه ایست براى تحمل کابوسى به نام زندگى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن چون اونا میفهمنمیشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن که لازم است انگور را هم که زیاد بجوشانی نجس میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جـــــمـلـه ای از تو …  حـــــمـلـه ای میشود به او ! واژگانت را سازگار کن ! •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحاظ قیافه ، آدمیـــم ! از لحاظ عاطفه ، عدمیــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــدر ســــــــرد اسـت !! وقتـــــــــی . . . دلــتنگـتـم و نـیستـــــی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که تنگ باشه نفست میگیره کلافه و بهونه گیر میشی تا نیاد تا نباشه هیچی درست نمیشه تو فقط اونو میخوای فقط و فقط اون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است . . . بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنـــــ♥ـــگی فــــقط از ندیدن نیست لــــــــحظه های “بی خبری” همیــــــــشه پر از دلتــــــــنگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـتـنـگی یـعـنـی کنار کسی که دوستش داری باشی امـا بـدونــی کـه رفـتـنـیـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نبودی تا ببینی گاهی نابود میشوی حتی با یک تشابه اسمی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاى مرگ شاید بهانه ایست براى تحمل کابوسى به نام زندگى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن چون اونا میفهمنمیشه یه چیزایی رو از دست داد ، و نَـمــُــــرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن که لازم است انگور را هم که زیاد بجوشانی نجس میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکــے پُشـتِمونــــــو خـالــــے کـَـرد دیگــــﮧ مُتعَــــلق بــــﮧ هَمــــونجا میشــــﮧ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه جـــــمـلـه ای از تو …  حـــــمـلـه ای میشود به او ! واژگانت را سازگار کن ! •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحاظ قیافه ، آدمیـــم ! از لحاظ عاطفه ، عدمیــم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه میخواهد دل تنگت ، ســــــــــــــاکت کسی درک نخواهد کـــرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت مـــی دانــســـت ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .