بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی نه با قلم نوشته می شود نه با دکمه های سرد کیبورد . . . دلتنگی را با اشک می نویسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه تازه ای نیست دلتنگی من وبی تفـــاوتی بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گا هی اونقدر دلتنگ میشی ک فقط میخواهی ببینیش حتـی با یه نفر دیگه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی دل خودش را دارد . . . مثل من که دلم برای ♥ تو ♥ تنگ شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که می‌خواهم به سَمتـت بیایم ، یادم می‌ افتد ” دلتنـگی ” هرگز بهانهِ خوبی برای تکرار یک ” اشتباه ” نیست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای بعضیا از یک روز ، از یکجا ، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ! نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها . . . همه چیز میشوند دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها وقتی دلتنگ میشوی کسی برایت جا باز نمی کند ، باید در لاک خودت بروی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣـــﯽ ﺩﺍﻧﯽ . . . ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮ ﺍﻡ ! ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿـــﻦ ﻧﺒـــﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست ؟ من که هر لحظه با تو و دلتنگ توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است و من چه زود دلم برای همه چیزهای خوب تنگ میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺭﻯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ . ﻳﺎ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺸﻮﻯ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوچک بمان . . . حتی شده تا نیمه ی این راه بمان . . . دلتنگ تو بودن بخدا ممکن نیست . . . نـــــــــــــه آه نـــــکش آه نـــــــرو آه بمـــــــــــــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی کافی چی ، روی میزها شعربنویس،اینجاطعم دلتنگی ها ازقهوه هم تلختر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ای دوست بخیر;  بهترینم خوبی؟خبری نیست زتو ; دل من میخواهد ; که بدانی بی تو;دلم اندازه ی دنیا تنگ است . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی نه با قلم نوشته می شود نه با دکمه های سرد کیبورد . . . دلتنگی را با اشک می نویسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوه تازه ای نیست دلتنگی من وبی تفـــاوتی بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گا هی اونقدر دلتنگ میشی ک فقط میخواهی ببینیش حتـی با یه نفر دیگه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی مثل کوفتگی تصادفه اولش بدنت گرمه حالیت نیست ولی یه دفعه دردش شروع میشه و تازه میفهمی چی به سرت اومده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی دل خودش را دارد . . . مثل من که دلم برای ♥ تو ♥ تنگ شده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه دلتنگند دنبال گمشده ای هستند من هم دنبال گمشده ای می گردم گمشده ای به نام من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که می‌خواهم به سَمتـت بیایم ، یادم می‌ افتد ” دلتنـگی ” هرگز بهانهِ خوبی برای تکرار یک ” اشتباه ” نیست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی برای بعضیا از یک روز ، از یکجا ، از یک نفر به بعد دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ! نه روزها ، نه رنگ ها و نه خیابان ها . . . همه چیز میشوند دلتنگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها وقتی دلتنگ میشوی کسی برایت جا باز نمی کند ، باید در لاک خودت بروی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﻣـــﯽ ﺩﺍﻧﯽ . . . ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮ ﺍﻡ ! ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿـــﻦ ﻧﺒـــﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست ؟ من که هر لحظه با تو و دلتنگ توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است و من چه زود دلم برای همه چیزهای خوب تنگ میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺭﻯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ . ﻳﺎ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺸﻮﻯ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوچک بمان . . . حتی شده تا نیمه ی این راه بمان . . . دلتنگ تو بودن بخدا ممکن نیست . . . نـــــــــــــه آه نـــــکش آه نـــــــرو آه بمـــــــــــــان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی کافی چی ، روی میزها شعربنویس،اینجاطعم دلتنگی ها ازقهوه هم تلختر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ای دوست بخیر;  بهترینم خوبی؟خبری نیست زتو ; دل من میخواهد ; که بدانی بی تو;دلم اندازه ی دنیا تنگ است . .