بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . . ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ؛ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ؟ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـر به ســــرم نذار سر بر شانه ام بگذار . . . دلتـنگــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان / حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست / نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توکه نه ولی برای اون که فکرمیکردم تویی . . . تنگ شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزی دلم را قرض بگیر ؛ اینجا که باشد دلتنگی می کند ؛ بگذار چندروزی یک دل سیر نگاهت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم بـــه عـــظـــمـــت بـــاران بـــرایـــت دلـــتـــنـــگـــی مـــیـــکــــند . . . امـــــروز عـــجــــیــــب ! بــــی واژه . . . بـــــی حـــــصــــار . . . مــــیـــخــــواهــــمــــت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته . . . نبودن کنار آدمایی که اگه کنارشون هم باشی دلت براشون تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت کدام دروازه ی شهر مانده ای که پیدایت نمیکنم !؟ به باد لعنتی بگو اگر قرار نیست بیایی با هوایت هواییم نکند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار دلتنگی را از تنت بتکان بلند شو ای دل اینجا کسی برای تنهاییت تره ام خورد نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـسـتان نـیـست ! دلتنـگی تـوسـت . . . ک ب لـرزه انـداخـته چـهـار سـتـون دلـم را . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی قصّه قشنگیه ! طعمشو فقط کسایی میچشن ک عزیزی مث تو ازشون دوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلها از سنگه ، دنیا بی رنگه ، اینجوری به گوشیت نگاه نکن ، دلم برات تنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو میدانیم کز پی هر تقدیر ، حکمتی می آید ، من و فرسایش دل ، تو و تصمیم و مکان ، ما و تقدیر و زمان ، چه شود آخر دلتنگیها ! خدا می داند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . . ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ … ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـــدوه تــــــازه ای نــیـــســت دلـــتــنــگــی مـــن و . . . بــی تــفــاوتـــی آدمــهــــا .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . . ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ؛ ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ؟ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـر به ســــرم نذار سر بر شانه ام بگذار . . . دلتـنگــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان / حتی شده تا نیمه ی این راه بمان دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست / نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای توکه نه ولی برای اون که فکرمیکردم تویی . . . تنگ شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزی دلم را قرض بگیر ؛ اینجا که باشد دلتنگی می کند ؛ بگذار چندروزی یک دل سیر نگاهت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــم بـــه عـــظـــمـــت بـــاران بـــرایـــت دلـــتـــنـــگـــی مـــیـــکــــند . . . امـــــروز عـــجــــیــــب ! بــــی واژه . . . بـــــی حـــــصــــار . . . مــــیـــخــــواهــــمــــت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته . . . نبودن کنار آدمایی که اگه کنارشون هم باشی دلت براشون تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت کدام دروازه ی شهر مانده ای که پیدایت نمیکنم !؟ به باد لعنتی بگو اگر قرار نیست بیایی با هوایت هواییم نکند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبار دلتنگی را از تنت بتکان بلند شو ای دل اینجا کسی برای تنهاییت تره ام خورد نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـسـتان نـیـست ! دلتنـگی تـوسـت . . . ک ب لـرزه انـداخـته چـهـار سـتـون دلـم را . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی قصّه قشنگیه ! طعمشو فقط کسایی میچشن ک عزیزی مث تو ازشون دوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلها از سنگه ، دنیا بی رنگه ، اینجوری به گوشیت نگاه نکن ، دلم برات تنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو میدانیم کز پی هر تقدیر ، حکمتی می آید ، من و فرسایش دل ، تو و تصمیم و مکان ، ما و تقدیر و زمان ، چه شود آخر دلتنگیها ! خدا می داند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . . ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ … ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انـــدوه تــــــازه ای نــیـــســت دلـــتــنــگــی مـــن و . . . بــی تــفــاوتـــی آدمــهــــا .